Γ.Τσακούμης: Εθνική υπόθεση η υποδομή γεωχωρικών δεδομένων για “έξυπνες πόλεις”

Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ένα δυναμικό και απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή, δημοκρατική και σύγχρονη διακυβέρνηση της χώρας, που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε κυβέρνηση. Ωστόσο σειρά προβλημάτων προκαλεί το σοβαρό έλλειμμα σε έγκυρες βάσεις δεδομένων, απαραίτητες για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό του χώρου και επενδυτικών σχεδίων.

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμμματέας της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΤΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, εκπροσωπώντας το Τμήμα σε εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «το σύστηµα Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS», τις ποικίλες εφαρµογές του και τη συµβολή του στην ανάδειξη του ∆ήµου ως Smart City.

Mεταξύ άλλων, ο κ.Τσακούμης, υπογράμμισε πως “ένας δυνητικός επενδυτής είναι απολύτως αναγκαίο να γνωρίζει τυχόν δεσμεύσεις, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σε κάθε τόπο, όπως χρήσεις γης, γεωτεμάχια, δάση, αιγιαλό, προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους,” και μεταξύ άλλων, σημείωσε τα εξής:

“Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτήν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επαγγελματίες και πολίτες, πρέπει να αποτελεί ζητούμενο διότι η ύπαρξη της εκτιμάται ότι θα συμβάλλει:

 • σε αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση
 • στην επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
 • στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων
 • στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και προστασία του Περιβάλλοντος
 • στην πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Ως συμπέρασμα λοιπόν προκύπτει ότι η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ένα δυναμικό και απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή, δημοκρατική και σύγχρονη διακυβέρνηση της χώρας και η δημιουργία και λειτουργία της πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Η πραγματικότητα σήμερα στην χώρα μας είναι η εξής:

 • Σοβαρό έλλειμμα σε έγκυρες βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι απαραίτητες για τον παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό του χώρου και των επενδυτικών σχεδίων με αποτέλεσμα:
 • συντήρηση του μεγάλου βαθμού εισχώρησης της υποκειμενικής κρίσης σε διοικητικές πράξεις
 • επιβάρυνση των χρόνων ολοκλήρωσης των μελετών και του κόστους τους
 • δημιουργία συνθηκών για την ευδοκίμηση αδιαφανών και περίπλοκων διαδικασιών στη διοίκηση

Συνοψίζοντας θα ήθελα να τονίσω την σημασία των γεωχωρικών δεδομένων και την οργανωμένη προσέγγιση της χώρας απέναντι στο ζήτημα. Η δυναμική που θα προκύψει στην οικονομική ανάπτυξη από το ξεκαθάρισμα όλων αυτών των ζητημάτων και των επιπέδων πληροφορίας και την ασφαλή προβολή τους ελεύθερα στο διαδίκτυο θα είναι τεράστια. Χρειάζεται απλά αποφασιστικότητα και οργάνωση με τέτοιο τρόπο που η εξέλιξή του να είναι απρόσκοπτη και να μην εξαρτάται από τις κυβερνήσεις και τα πρόσωπα που θα έλθουν στο μέλλον.

Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει ήδη ένα μεγάλο βήμα υποδομής που είναι τα συστήματα Gis που έχει αναπτύξει με τα δυναμικά χαρτογραφικά τους υπόβαθρα τα οποία δίνουν την δυνατότητα της ανάπτυξης περαιτέρω έξυπνων συστημάτων. Κι αυτό διότι στις περισσότερες smart εφαρμογές η σημαντικότερη παράμετρος είναι η τοποθεσία.

Κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την πόλη μας

 • Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης με την βοήθεια τηλεματικής ώστε να επιτευχθεί μείωση των χρόνων μετάβασης και στάθμευσης με αποτέλεσμα την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και την καλύτερη διάθεση των πολιτών.
 • Έξυπνοι κάδοι και βέλτιστες διαδρομές απορριμματοφόρων. Προφανή τα οφέλη. Ο κάδος ειδοποιεί πότε γεμίζει κι έτσι αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης ο στόλος των απορριμματοφόρων κινείται λιγότερο και πιο αποτελεσματικά μέσα στην πόλη.
 • Έξυπνο πότισμα του πρασίνου. Περιβαλλοντική διαχείριση του νερού. Οικονομία φυσικών πόρων.
 • Έξυπνη διαχείριση των συστημάτων εξωτερικού φωτισμού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς να μειώνεται η εξυπηρέτηση. Επίσης τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και στα δημοτικά κτίρια για τους ίδιους λόγους.
 • Έξυπνες εφαρμογές για έγκαιρη προειδοποίηση (early warning systems) από περιβαλλοντικούς κινδύνους (πλημμύρες, σεισμούς πυρκαγιές) και βιομηχανικά ατυχήματα με εκλύσεις επικίνδυνων ουσιών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Η τεχνολογία έξυπνων πόλεων επιτρέπει στους αξιωματούχους της πόλης να αλληλεπιδρούν άμεσα με την υποδομή τόσο της κοινότητας όσο και της πόλης και να παρακολουθούν τι συμβαίνει στην πόλη και πώς εξελίσσεται η πόλη.

Οι τεχνολογίες πληροφοριών κι επικοινωνιών (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας, των επιδόσεων και της αλληλεπίδρασης των αστικών υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης πόρων και την αύξηση της επαφής μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων αναπτύσσονται για να διαχειρίζονται τις ροές των αστικών περιοχών και να επιτρέπουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Μια έξυπνη πόλη μπορεί συνεπώς να είναι πιο προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις απ’ ότι μια με μια απλή «συναλλακτική» σχέση με τους πολίτες της.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετά χρόνια φαίνεται ότι κάνει προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή προς μεγάλη μας ικανοποίηση. Το ΤΕΕ είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και  είναι απόλυτα σαφές ότι θα σταθούμε αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού που οδηγεί στα προαναφερθέντα.”

Comments are closed