Δασικοί χάρτες, ενεργειακή απόδοση, αυθαίρετα: Οι αλλαγές στα συμβόλαια βάσει του νέου Ν/Σ

Επισκόπηση των διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος του Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» πραγματοποίησε η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Comments are closed