Δημοπρατείται η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Σερρών

Σε δημοπράτηση βγήκε η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Σερρών. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών“, όπου αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 9,8 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 7,9 εκατ. ευρώ) και η διάρκειά του ανέρχεται στους 156 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, ενώ η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης κατά δύο επιπλέον χρόνια

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουλίου ενώ στις 12 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, με βασικά στοιχεία την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ. και των σχετικών έργων υποδομής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής, καθώς και στην Οριστική Μελέτη του έργου.

Επίσης, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, καθώς και η 10ετής κανονική λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., με δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 10 ετών.

Όσον αφορά στην 10ετή κανονική λειτουργία του έργου, οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, αφορούν σε λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. πριν από την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης, για χρονικό διάστημα ενός έτους, που περιλαμβάνει:

υπηρεσίες διάθεσης στερεών αποβλήτων,

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. μετά από την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης, για χρονικό διάστημα 108 μηνών, που περιλαμβάνει:

υπηρεσίες διάθεσης στερεών αποβλήτων

υπηρεσίες επεξεργασίας στραγγισμάτων

υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων

Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, οι υπηρεσίες που θα αναλάβει ο ανάδοχος, αφορούν σε υπηρεσίες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. μετά από την ολοκλήρωση των 10 ετών της κανονικής λειτουργίας και συγκεκριμένα σε:

υπηρεσίες διάθεσης στερεών αποβλήτων

υπηρεσίες επεξεργασίας στραγγισμάτων

υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων.

 

Comments are closed