Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων

Αρχίζει η καταγραφή των στοιχείων προσβασιμότητας  των κτιρίων του δημόσιου τομέα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Θεσμοθετείται πλέον το πρώτο βήμα για να οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο δημόσιο κτιριακό απόθεμα της χώρας, προκειμένου να  εξασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα των πολιτών με αναπηρία. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταγραφούν τα στοιχεία προσβασιμότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα  (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Νομικά Πρόσωπα  κτλ.).

Με την Υπουργική Απόφαση με  τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα καταγραφή στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014»,  που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 13 Αυγούστου 2021 (Αρ. Φύλλου 3756 τεύχος Β’) καθορίζονται τα εξής:

α) η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

β) οι κατηγορίες και τα είδη των καταχωρούμενων δεδομένων των κτηρίων και ο τρόπος άντλησής τους,

γ) οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας,

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,  το ΤΕΕ θα έχει υπό την εποπτεία του την ανάπτυξη,  λειτουργίας και συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , θα υλοποιεί το πληροφοριακό σύστημα με ιδίους πόρους ως  «Διαχειριστής του Συστήματος».  Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος θα ανήκει  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

 

Comments are closed