Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση» – «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του σχεδίου Ελλάδα 2.0.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Στόχος είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 8000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Φορέας Υλοποίησης της δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη για τα έτη 2022- 2024 ανέρχεται σε 79.790.000,00 ευρώ και για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 15.958.000,00 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η 11/05/2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω ημερομηνία.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου (φυσικού αντικειμένου) και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Comments are closed