Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τις εκλογές του ΤΕΕ

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο αντικαθιστά το ΠΔ7 του 2010.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 10/2024, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’ αρ. 29/2024 αναφέρεται ότι στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), εκλέγονται με άμεση εκλογή τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων.

Η προκήρυξη για τη διεξαγωγή των εκλογών συντελείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 75 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών και αποστέλλεται 65 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία σε όλες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, στις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΤΕΕ και στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις εκλογές για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση υποψηφιότητας και να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

Δηλώσεις υποψηφιότητας

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υπογράφονται από κάθε υποψήφιο είτε ψηφιακά είτε χειρόγραφα και υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 16.00 ώρα της 55ης ημέρας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ή αν αυτή είναι αργία, μέχρι την 16.00 ώρα της αμέσως προηγούμενης από αυτή εργάσιμης ημέρας.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται:
α) Στο Κεντρικό κατάστημα του ΤΕΕ στην Αθήνα, για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα (έδρα του ΤΕΕ) και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

β) Στα γραφεία του οικείου Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπεία και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος.

Δείτε το ΠΔ, ΕΔΩ

Comments are closed