Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σ/Ν «Πρότυπες Προτάσεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις».

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο, με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μία εναλλακτική λύση στη διαδικασία σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και συμμετέχει ενεργά στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, «πάντα σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του κράτους».

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου περιγράφεται όλη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων, η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης κατόπιν έγκρισης μίας πρότυπης πρότασης, υπό το πρίσμα των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της αρχής της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 01/12/2021 και ώρα 14:00.

Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Νόμου ΕΔΩ.

Comments are closed