Διάκριση του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»

Το έργο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, διακρίθηκε στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2020-2021, στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας» στη θεματική ενότητα «Παιδεία και Πολιτισμός».

Το βραβείο απένειμε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη στην ομάδα ευθύνης του έργου.

Για τη βράβευση του έργου η Υπουργός Πολιτισμού, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Οι ψηφιακές εφαρμογές συνεισφέρουν δυναμικά στην ορθολογική, βιώσιμη διαχείριση, ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγχρόνως, δημιουργούν νέες δυνατότητες πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά με τρόπο εύκολο και λειτουργικό που δεν ήταν εφικτός στο παρελθόν. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που καθιστά εφικτό τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αξιοποίησης της εθνικής περιουσίας».

Η κ. Μενδώνη εξήγησε ότι είναι κεφαλαιώδης η σημασία του για την ομαλή σχεδίαση και εκτέλεση δημόσιων έργων, αλλά και για την ανάπτυξη των επενδύσεων προσφέροντας, σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή επενδυτή, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για τα ακίνητα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, κάθε περιοχής της επικράτειας, το καθεστώς και τους ειδικούς όρους προστασίας τους. Όπως είπε, μέσω του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμβάλλει ενεργά στην ευρύτερη προσπάθεια ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου και σε άλλες συναφείς πλατφόρμες διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Το βραβείο απένειμε η κ. Μενδώνη, στην αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου κ. Μαρία- Ξένη Γαρέζου, και στα στελέχη της ομάδας της κ. Χριστίνα Ρωμάνου, αρχαιολόγο, κ. Νίκο Συρρή, μηχανικό πληροφορικής, κ. Ευγενία Καλογεράτου, αρχιτέκτονα μηχανικό και κ. Γιάννη Καραχάλιο, πολιτικό μηχανικό. Στην ομάδα έργου συμμετείχαν, επίσης, ως επικεφαλής η τ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων κ. Ευγενία Γερούση, και η ιστορικός κ. Ειρήνη Σπυροπούλου.

Στην απονομή παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού κ. Γιώργος Διδασκάλου.

Σημειώνεται ότι τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης απονέμονται για πρώτη φορά σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι σχεδίασαν ή εφάρμοσαν πρωτοπόρες εφαρμογές κατά την περίοδο 2020-2021 με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα. Με την ευκαιρία της πρώτης απονομής έγινε και η παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Mitos, που θέτει υπό μια ενιαία ομπρέλα όλες τις διοικητικές υπηρεσίες.

Comments are closed