Διήμερη συνάντηση των εταίρων του έργου ENTEG στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στις 6 και 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν και ο διοργανωτής, η 3η Ενημερωτική Εκδήλωση και η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου ENTEG που συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Μιχαήλ Παπαστεργίου, ο οποίος τόνισε τη σημασία, τόσο του έργου αυτού, όσο και αντιστοίχων δράσεων για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο στοχεύει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να ενισχύσει τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να διδάξει τεχνικές και μεθόδους για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, με την καινοτομία στην καρδιά της επιχειρηματικής κουλτούρας.

Στις δραστηριότητες του διημέρου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των ωφελούμενων, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του YCC-Bitola (YOUTH CULTURAL CENTER – BITOLA) και του  COSV (COORDINATION OF THE ORGANIZATIONS FOR VOLUNTARY SERVICES, BRANCH PRILEP). Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι στόχοι που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα από κάθε δικαιούχο, οι προκλήσεις για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και οι επικείμενες προγραμματισμένες δράσεις.

Οι εταίροι του έργου ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σεπτέμβριο, όταν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια και το έργο ENTEG θα περάσει στην τελική φάση υλοποίησης.

Comments are closed