Διαδικασίες και διατάξεις για την Πυροπροστασία στο «μικροσκόπιο» ΣΜΗΒΕ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Θέματα διαδικαστικά, αλλά και νομοθεσίας, όσον αφορά τον τομέα της πυροπροστασίας και της κατάρτισης και υποβολής και έγκρισης των σχετικών μελετών, αποτέλεσαν το αντικείμενο συνάντησης του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Π.Υ., ο προϊστάμενος του Α’ Γραφείου Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης, Αντιπύραρχος κ. Αντώνιος Αζάς, κι ο προιστάμενος του Β’ Γραφείου Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης,  Αντιπύραρχος κ. Νικόλαος Μουρτιάδης. Εκ μέρους του ΣΜΗΒΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Χομσίογλου, ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Αργυρόπουλος και το μέλος ΔΣ κ. Αθανάσιος Κολότσιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν:

  • Αλλαγές στον τρόπο κατάθεσης των μελετών πυροπροστασίας και επικοινωνίας με τα γραφεία πυρασφάλειας λόγω μέτρων αντιμετώπισης
    της πανδημίας.
  • Εφαρμοζόμενες Ηλεκτρονικές διαδικασίες έως την πλήρη μηχανοργάνωση των γραφείων Πυρασφαλείας
  • Η ποσοτική και ποιοτική, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, επάρκεια των αξιωματικών-ελεγκτών που στελεχώνουν τα γραφεία πυρασφάλειας Χρόνοι και διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων
  • Η ανάρτηση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Εφαρμογή της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης
  • Η δυνατότητα εκπαίδευσης – ενημέρωσης, Αξιωματικών ελεγκτών και Μηχανικών σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου μίας μελέτης πυροπροστασίας.
  • Η συνεργασία ΠΣ και ΣΜΗΒΕ κατά την επεξεργασία πυροσβεστικών διατάξεων ή/και άλλων σχετικών νομοθετημάτων.

Εν συνεχεία αναπτύχθηκαν θέματα διαδικασιών και εφαρμογής της νομοθεσίας και διευκρινίστηκαν ερωτήματα συναδέλφων μηχανικών, όπως αυτά συγκεντρώθηκαν μετά από κάλεσμα του ΣΜΗΒΕ και τα οποία μπορείτε να δείτε στην αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου, ΕΔΩ.

Comments are closed