Διαδικτυακή εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ “Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση + Δεξιότητες για την εξέλιξη του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας”

Διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 7:00μ.μ, με θέμα: «Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση + Δεξιότητες για τη διαμόρφωση του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας».  Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση της ετήσιας έρευνας του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί 2021», η οποία διενεργήθηκε με την επιμέλεια της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέσω της Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και σύνδεσης της εξέλιξης και δραστηριότητας των μηχανικών, κυρίως των νέων μηχανικών, με τη διάσταση της επιχειρηματικότητας για την απόκτηση σύγχρονων επιχειρηματικών δεξιοτήτων (business skills). Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα η εκδήλωση έχει σκοπό:

Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας «ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021» που αφορά στη διερεύνηση της στάσης των Νέων Μηχανικών σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής/επαγγελματικής δραστηριότητας από αυτούς, την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά  με τις γνώσεις και την εκπαίδευση από τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο σε θέματα επιχειρηματικότητας και την αντίληψή τους και τη θέση τους σχετικά με την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας  στην  εξέλιξη τους.

Να αναδείξει την αναγκαιότητα, τους τρόπους, τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και τον επιχειρηματικό και τεχνικό κόσμο της χώρας προκειμένου οι Μηχανικοί να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με την απόκτηση σημαντικών business & soft skills

Να αποτελέσει ένα βήμα προώθησης της περαιτέρω συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΑΠΘ και με τους φορείς της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας προκειμένου να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες για τη σύνδεση Μηχανικών -Αγοράς Εργασίας.

Επισημαίνεται ότι, η συζήτηση που θα ακολουθήσει με καταξιωμένους στο χώρο του επιχειρείν και της εκπαίδευσης μηχανικούς, με την παράθεση των εμπειριών τους αλλά και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει τους νέους μηχανικούς στη διαμόρφωση της δικής τους επαγγελματικής προοπτικής.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, με τη φόρμα συμμετοχής και τους κωδικούς πρόσβασης για τη σύνδεσή σας.

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

«Εκπαίδευση + Δεξιότητες για τη διαμόρφωση του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας»

 

19:00-19:05 Χαιρετισμοί

κ. Γεώργιος Τσακούμης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Δρ. Κύρος Υάκινθος, Καθηγητής ΑΠΘ/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ.

19:05-19:30 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Έρευνας του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί 2021»

κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, ΑΤΜ, Πρόεδρος Μ.Ε Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

19:30-19:40 Ερωτήσεις
19:40-20:50 Συζήτηση στρογγυλής Τράπεζας

Συμμετέχουν :

-κ. Γεώργιος Τσακούμης, ΑΤΜ, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

-Δρ. Κύρος Υάκινθος, Καθηγητής ΑΠΘ/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ.

-κ. Δημήτρης Σαμαράς, ΜΜ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», Πολιτικός Μηχανικός.

-κ. Λευτέρης Παπαγεωργίου, ΠΜ, Διευθύνων Σύμβουλος, εταιρείας «ENTRANET A.E».

κ. Bασίλης Κεχαγιάς, ΜΜ, Συνιδιοκτήτης «ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β. & Λ. ΟΕ» (SuperAlloys Engineering).

Δρ Στέφανος Τσιακμάκης, ΜΜ, Συνιδρυτής & Γενικός Διευθυντής της spin off «BIO2CHP».

21:50-21:15 Ερωτήσεις-Συζήτηση με το κοινό

Συντονιστής : κ. Βαγγέλης Μωϋσής, Δημοσιογράφος

 

Comments are closed