Διαδικτυακό σεμινάριο για τη Διαχείριση ΑΕΚΚ από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)» οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ αξιοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το σεμινάριο διαρκείας 12 ωρών, με επιστημονική υπεύθυνο την  Πρόεδρο της ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Άννα Μίχου (ΗΜ), απευθύνεται ε όλες τις ειδικότητες των Διπλωματούχων Μηχανικών και θα διεξαχθεί στις 17, 18 και 19 Μαρτίου 2021 και ώρες 5:00 μ.μ – 9:00 μ.μ.

Το κόστος συμμετοχής να ανέρχεται σε 20,00 ευρώ και ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίστηκε στα 25 άτομα με την αυστηρή τήρηση σειράς προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  1. Να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ
  2. Μετά την υποβολή της αίτησης και αφού κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής τους (20€) στο λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017.
  3. Μετά την κατάθεση, να αποστείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό της κατάθεσης τους στο env-nrg-tkm@central.tee.gr, για την οριστικοποίηση της επιλογή τους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ημ/νία ΘΕΜΑ Έναρξη Λήξη Εκπαιδευτής
Τετάρτη

17/03/2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Διαχείριση ΑΕΚΚ,

θεσμικό πλαίσιο

1.      Διαχείριση ΑΕΚΚ: η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία. Πηγές παραγωγής. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη απόρριψη.

2.      Θεσμικό Πλαίσιο: Βασική νομοθεσία, Ν. 2939/2001 όπως ισχύει, ΚΥΑ 36259/2010,

Χορήγηση αδειών, Ν. 4685/20, Κατάλογος

ΕΚΑ, Λειτουργία ΗΜΑ.

17:00 21:00

Τσαγκαρλή Βασιλική,

Διπλ. Πολιτικός Μηχ., MSc, Ελεύθερος Επαγγελματίας, με ειδίκευση στην διαχείριση ΑΕΚΚ

 

Μαμούκαρης Αλέξανδρος,

Διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος, MSc

Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015

Πέμπτη

18/03/2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΣΣΕΔ,

Μονάδες Ανακύκλωσης, ΣΣΔΑ

1.      Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ): ρόλος και λειτουργία. – Η εφοδιαστική αλυσίδα των ΑΕΚΚ.

2.      Μονάδες Ανακύκλωσης: εισερχόμενα ρεύματα, ανακυκλωμένα προϊόντα

3.      Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων: Μελέτες περίπτωσης Ιδιωτικού και Δημόσιου Έργου

17:00 21:00 Μαμούκαρης Αλέξανδρος,

Διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος, MSc, Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015

 

Τσαγκαρλή Βασιλική,

Διπλ. Πολιτικός Μηχ., MSc, Ελεύθερη Επαγγελματίας, με ειδίκευση στην διαχείριση ΑΕΚΚ

 

Παρασκευή

19/03/2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: εξειδικεύμενα θέματα

1.      Στρατηγική για την κυκλική οικονομία

2.      Διαχείριση ΑΕΚΚ στο έργο

Διαλογή στην πηγή

3.      Επιθεώρηση προ κατεδάφισης και Επιλεκτική κατεδάφιση

4.      Ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ΑΚΚ

17:00 21:00 Μαμούκαρης Αλέξανδρος,

Διπλωματούχος Περιβαλλοντoλόγος – Δασολόγος, MSc,

Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015

 

Τικέλλης Στέφανος,

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής του Τμήματος Μελετών  της εταιρείας ΜΕΛΕΤΩ ΙΚΕ.

Comments are closed