Διαδικτυακό συνέδριο «Think Green Think Ecology»: Διέξοδος το «πράσινο» επιχειρείν.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός  BlueGreen Development και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) συνδιοργάνωσαν το φετινό διαδικτυακό συνέδριο Think Green Think Ecology, στις 18-19 Φεβρουαρίου που προβλήθηκε  ζωντανά από τα social media του Οργανισμού. (βλ. τέλος κειμένου)

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν σημαντικές μελέτες που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δόθηκαν κατευθύνσεις και πληροφορίες από ερευνητές στο χώρο της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, παρουσιάστηκαν επιτυχημένες πράσινες επιχειρηματικές ιδέες και προβλήθηκαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον υιοθετώντας παράλληλα, πρότυπα πράσινης ανάπτυξης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία, στα μοντέλα πράσινης ανάπτυξης, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη αναφορικά με τον συνεδριακό τουρισμό.

«Οι τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας αποτελούν κεντρικούς πυλώνες για την ανάπτυξη στην  Πατρίδα μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Σταύρος Καλαφάτης, “ανοίγοντας” με τον χαιρετισμό του τις εργασίες του διαδικτυακού συνεδρίου. «Η Κυβέρνηση έχει ένα σαφές και φιλόδοξο σχέδιο στήριξης της πράσινης και κυκλικής οικονομίας με ταυτόχρονη μείωση του ανθρακικού και ενεργειακού αποτυπώματος, το οποίο βασίζεται συγκεκριμένα:

  • Στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
  • Στον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ως  αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης.
  • Στην ενίσχυση των σχετικών υποδομών και τη στήριξη της καινοτομίας όσον αφορά στην Ηλεκτροκίνηση, έτσι ώστε 1 στα 3 νέα αυτοκίνητα το 2030 να είναι ηλεκτρικά.
  • Στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας με τα προγράμματα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και Ηλέκτρα.
  • Στο Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.
  • Στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Τομεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας.
  • Στη Διαχείριση αποβλήτων, με νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μείωση της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τα ξεχωριστά ρεύματα συλλογής και την κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Και βέβαια, την κατασκευή σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, για να μπει τέλος στις εικόνες ντροπής με τις χωματερές που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Ένα εμβληματικό project το οποίο αφορά άμεσα ιδιαίτερα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το επικαιροποιημένο Master Plan περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων, επενδύσεων και πολιτικών, που στηρίζεται σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού ύψους 5 δις ευρώ

Δείτε την 1η μέρα του συνεδρίου ΕΔΩ

Δείτε την 2η μέρα του συνεδρίου ΕΔΩ

Comments are closed