Διακήρυξη για τη μελέτη του Προαστιακού της δυτικής Θεσσαλονίκης

Στη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα εκπονήσει την μελέτη «Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη» προχώρησε η ΕΡΓΟΣΕ (Α.Δ. 3003).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Όπως προβλέπεται στο κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ο ανάδοχος του έργου θα μελετήσει την ανάπτυξη Δικτύου επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών ή/και νέων τμημάτων γραμμών που θα μελετηθούν μέσω της παρούσας σύμβασης.

Ειδικότερα με την προς ανάθεση σύμβαση μελέτης θα μελετηθούν:

  • Νέες σιδηροδρομικές στάσεις για την εξυπηρέτηση συρμών προαστιακού τύπου.
  • Αναμόρφωση υφιστάμενων σταθμών ή στάσεων
  • Ανακατασκευή της παρακαμπτηρίου γραμμής Ζέιτενλικ και επέκτασή της προς την οδό Λαγκαδά για τη χρήση ελαφρών συρμών
  • Νέα γραμμή από τον Εμπορικό Σταθμό (Παλαιό Σταθμό) παράλληλα με το όριο της λιμενικής ζώνης για την προσέγγιση του Προβλήτα 1

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης:

  • Η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου των στάσεων και οι προσβάσεις τους από τις γύρω αστικές περιοχές
  • Τα απαραίτητα υδραυλικά έργα στις περιοχές των στάσεων και κατά μήκος των νέων τμημάτων γραμμών
  • Η κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την υποστήριξη του έργου
  • Παρεμβάσεις στην επιδομή ή και υποδομή των υφιστάμενων γραμμών.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης ΕΔΩ.

Comments are closed