Διαχείριση απορριμμάτων: Διαδικασίες fast track για επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ

Η κυβέρνηση προχωρά στη δημοπράτηση έργων προϋπολογισµού 700 εκατ. ευρώ στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων, με ορίζοντα το 2021.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς το υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει τη δηµοπράτηση συνολικά 17 µονάδων επεξεργασίας, οι οποίες αναµένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µεγαλύτερων τεχνικών οµίλων της χώρας, όπως οι Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P Αβαξ, Intrakat, ΜΕΤΚΑ και Μεσόγειος.

Μάλιστα, για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης έργων για τα απορρίμματα, η Ειδική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε πρόσφατα τροποποίηση πρόσκλησης, ώστε να παρέχεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλλονται προτάσεις  µε τη βεβαίωση χωροθέτησης, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τον υποβεβληµένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης Τ.

Επιπλέον έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισµού 90 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία, στην Υδρα, στην Τήνο και στη Λέρο. Συγχρηµατοδοτούνται από πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΥ∆/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ) της περιόδου 2014-2020», η χρηµατοδότηση της οποίας ολοκληρώνεται την 31η ∆εκεµβρίου 2023.

Το µεγαλύτερο έργο είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων Ανατολικού Τοµέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θέρµη. Έχει προϋπολογισµό 63 εκατ. ευρώ και ετήσια δυναµικότητα επεξεργασίας 128.200 τόνων σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

Comments are closed