Εξ αποστάσεως οι εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικών

Οι συνθήκες πανδημίας που επικρατούν στη χώρα τον τελευταίο χρόνο, επέβαλλαν στο ΤΕΕ να προσαρμόσει την εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού στις απαιτήσεις αυτής της περιόδου, δηλαδή του περιορισμού των μετακινήσεων και της σωματικής αποστασιοποίησης.

Έτσι για πρώτη φορά οι εξετάσεις χορήγησης ΑΑΕ διεξήχθησαν τον Μάρτιο στην Θεσσαλονίκη αποκλειστικά από απόσταση, μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι συνδέονταν  με την χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού τους, με τον γραμματέα της εξεταστικής επιτροπής της ειδικότητας τους και στη συνέχει περνούσαν στο «εικονικό δωμάτιο εξέτασης», όπου εξετάζονταν από τριμελή επιτροπή εξεταστική επιτροπή  πάνω στην διπλωματική εργασία που εκπόνησαν στην διάρκεια των σπουδών τους ή, εφόσον το είχαν επιλέξει, σε θεματικές ενότητες της ειδικότητας τους.

Στις εξετάσεις «εξ αποστάσεως» που διεξήχθησαν, με ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων, στο εξεταστικό κέντρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν, χωρίς να παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, συνολικά 266 νέοι συνάδελφοι.

Οι γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών, που υποστήριξαν αυτή τη διαδικασία, ήταν υπάλληλοι του τμήματος, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα πέρασαν ειδική πολύωρη εκπαίδευση και όπως αποδείχθηκε στην πράξη ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας

Στην επιτυχία του εγχειρήματος συνέβαλαν αποφασιστικά και οι 48 συνολικά έμπειροι συνάδελφοι μηχανικοί που στελέχωσαν τις εξεταστικές επιτροπές όλων των ειδικοτήτων και διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο τους ώστε να βοηθήσουν το επιμελητήριο τους να ανταποκριθεί στις νέα απαιτήσεις.

Comments are closed