Διεπιστημονικό πρόγραμμα για την αειφορία, τη γαλάζια οικονομία και την ενέργεια

neetalparekhΔιεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων επιστημόνων, με τίτλο «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Γαλάζια Οικονομία και Ενεργειακός Σχεδιασμός», προκήρυξε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα, για το οποίο αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και αύριο, έχει ως κύριο σκοπό την κατάρτιση 21 μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, ερευνητών, αποφοίτων, τελειοφοίτων και νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Αειφορίας. Το Επετειακό Πρόγραμμα διαρκεί από 30 Σεπτεμβρίου έως και 6 Οκτωβρίου 2016, και λαμβάνει χώρα στην Αγία Πελαγία των Κυθήρων.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και την εις βάθος διερεύνηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής γενικότερα, και ειδικότερα, στα ζητήματα διασύνδεσης οικονομίας, ενεργειακού σχεδιασμού, βιοποικιλότητας και προαγωγής του θαλάσσιου χώρου.

Προβλέπεται ελάχιστη συμβολική συνδρομή των συμμετεχόντων (250 ευρώ), η οποία αφορά στην πλήρη κάλυψη εξόδων φιλοξενίας τους (διαμονή, διατροφή & μετακινήσεις εντός του νησιού). Οι συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης τους στα Κύθηρα. Με την περάτωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Ekepek@panteion.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: http://ekepek.gr/index.php/el/news/8-news/301-kithira-2016-announcement

Comments are closed