Διευκρινήσεις για την Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, την Ενημέρωση οικοδομικών αδειών και τα δικαιολογητικά του e-άδειες

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη ζητεί διευκρινήσεις σχετικά με την Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, την Ενημέρωση οικοδομικών αδειών/αδειών Δόμησης και τα δικαιολογητικά του e-άδειες.

Στην εν λόγω επιστολή τονίζεται ότι οι διευκρινήσεις στα παραπάνω θέματα κρίνονται απαραίτητες καθώς αφορούν στην ερμηνεία και κατ’ επέκταση στην εφαρμογή των νόμων, διευκρινιστικών εγκυκλίων κ.λ.π., «οι οποίες συχνά έχουν ως  αποτέλεσμα δυσλειτουργίες στην έκδοση των διαφόρων διοικητικών Πράξεων, στην εν γένει άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, αλλά και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας κακές συνθήκες και στείρο περιβάλλον για οποιαδήποτε επένδυση και δημιουργία».

Στην επιστολή μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα προβλήματα που δημιουργεί η κατάργηση της διάταξης που εξαιρούσε τις εργασίες για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε διαμέρισμα μιας οικοδομής από την απαίτηση δήλωσης συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι «εκτιμώντας ότι η επαναφορά της απαίτησης συναίνεσης συνιδιοκτητών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, καθώς για τις ιδιοκτησίες που αναβαθμίζονται ενεργειακά, μέσω εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης, προκύπτει η εν λόγω απαίτηση, ζητούμε την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, μη απαίτησης συναίνεσης για τις εν λόγω εργασίες καθώς η μετάβαση σε άλλο δυσμενέστερο ως προς τις απαιτήσεις καθεστώς δημιουργεί σύγχυση, καθυστερήσεις καθώς και άνιση μεταχείριση πολιτών που αναβάθμισαν ενεργειακά ήδη την ιδιοκτησία τους σε σχέση με αυτούς, που προτίθενται  να την αναβαθμίσουν».

Με την επιστολή ζητείται επίσης να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε τροποποίηση σε μελέτη του ακινήτου, που οφείλεται σε έκδοση ΕΕΔΜΚ, κατατίθεται με αυτήν και συνεπώς, δεν απαιτείται επιπλέον πράξη ενημέρωσης της αρχικής οικοδομικής άδειας στην οποία αναφέρεται και με την οποία συσχετίζεται.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ

Comments are closed