Διευκρινίσεις περί αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κοντά σε μνημεία ζήτησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Έγγραφο προς τον Προϊστάμενο Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης της Θεσσαλονίκης κατέθεσε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, αναφορικά με τις Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), κοντά σε Μνημεία ή Αρχαιολογικούς Χώρους.

Ο κ. Μπίλλιας, μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι μέχρι να προκύψει η υποχρέωση της σχετικής έγκρισης της υπηρεσίας, ο μηχανικός δεν δύναται να γνωρίζει παρά μόνο να πιθανολογεί την υποχρέωσή του ή όχι εμπλοκής με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, καθώς δεν αποτυπώνονται π.χ σε κάποια μορφή αναρτημένου χάρτη, οι περιοχές ενδιαφέροντος της υπηρεσίας, έτσι ώστε εκ των προτέρων να γνωρίζει ο μηχανικός την ύπαρξη ή όχι της εν λόγω υποχρέωσης.

Με το εν λόγο έγγραφο, ο κ. Μπίλλιας ζητεί διευκρινίσεις, πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν σε μηχανικούς αλλά και πολίτες.

Ακολουθεί το έγγραφο που κατατέθηκε από τον κ. Μπίλλια προς τον κ. Σκιαδαρέση Γεώργιο, Προϊστάμενο Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης, Θεσσαλονίκης:

ΘΕΜΑ: Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κοντά σε Μνημεία ή Αρχαιολογικούς Χώρους.

Κε Προϊστάμενε

Επανειλημμένως τέθηκαν στην υπηρεσία μας ερωτήματα από συναδέλφους μηχανικούς, που αφορούν Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) κοντά σε Μνημεία ή Αρχαιολογικούς Χώρους, αρμοδιότητάς σας.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση του πολύ σοβαρού έργου που επιτελείτε και το οποίο αφορά όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, τη συντήρηση και ανάδειξή τους καθώς και πολλά άλλα συναφή ζητήματα, ως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στην ιστοσελίδα σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα ζητήματα που παρακάτω  τίθενται, αφορούν μέλη μας αλλά και πολίτες και χρήζουν άμεσα διευκρινίσεων.

Σε συγκεκριμένη θέση στην ιστοσελίδα σας εμφανίζεται, τόσο η αίτηση όσο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζονται για τη χορήγηση Άδειας ΚΥΕ, εφόσον ο χώρος που ζητείται να αδειοδοτηθεί βρίσκεται στην περιοχή ενδιαφέροντός σας, κατά τα παραπάνω. Συγκεκριμένα το Β1 δικαιολογητικό, αφορά: «Αρχιτεκτονική κάτοψη του καταστήματος (με διαστάσεις), σε κλίμακα 1:50, με τον εξωτερικό χώρο του, όπου θα εμφανίζεται το πεζοδρόμιο και ο δρόμος, αλλά και η θέση του μνημείου σε σχέση με το κατάστημα….».

Το πρόβλημα όμως συνίσταται στο ότι, μέχρι να προκύψει η υποχρέωση της σχετικής έγκρισης της υπηρεσίας σας, ο μηχανικός δεν δύναται να γνωρίζει παρά μόνο να πιθανολογεί την υποχρέωσή του ή όχι εμπλοκής με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, καθώς δεν αποτυπώνονται π.χ σε κάποια μορφή αναρτημένου χάρτη, αυτές ακριβώς οι περιοχές ενδιαφέροντός σας, ώστε εκ των προτέρων να γνωρίζει την ύπαρξη ή όχι της εν λόγω υποχρέωσης.

Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όταν ένα έργο ανατίθεται αλλά και αναλαμβάνεται, τόσο ο αναθέτων όσο και αυτός που αναλαμβάνει οφείλουν να γνωρίζουν τις απαιτήσεις του αλλά και ενδεχομένως τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Δηλ. τις απαιτούμενες μελέτες και δικαιολογητικά, τις υπηρεσίες που θα εμπλακούν, την εν γένει  τελικά, διαδικασία της αδειοδότησης, τα οποία αποτελούν σοβαρές παραμέτρους που καθορίζουν χρόνους απασχόλησης, αμοιβές, ακόμη-ακόμη και αυτή καθ’ αυτή την επιλογή ή όχι κάποιου χώρου στην εν λόγω περιοχή ή σε κάποια άλλη για τη συγκεκριμένη χρήση και εκμετάλλευση.

Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα:

  • Όταν αναφερόμαστε σε περιοχές «κοντά» σε μνημεία, υπάρχει συγκεκριμένη οριοθέτηση; Υπάρχουν συγκεκριμένες αποστάσεις από αυτά; Πώς καθορίζονται αυτές; Υπάρχουν αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από όλα τα μνημεία που εμφανίζονται στο site σας (σημειωτέον δεν έχετε για όλα πληροφορίες), ή μόνον τα βυζαντινά;
  • Υπάρχει κάποιος εγκεκριμένος χάρτης οδών- αξόνων- περιοχών ιδιαίτερης προστασίας και ενδιαφέροντος για την πόλη; Αν ναι που είναι δημοσιευμένος; Είναι σε κάποιο ΦΕΚ, στην ιστοσελίδα σας ή στη Διαύγεια; Αν όχι βάσει ποιου κριτηρίου ο αρμόδιος δήμος στέλνει υπόμνημα για εξέταση του φακέλου στην Υπηρεσία σας; Πώς μπορεί ο ιδιώτης μηχανικός να γνωρίζει αν ένα κατάστημα εμπίπτει σε περιοχή προστασίας και αρμοδιότητας σας;
  • Υπάρχει συνεργασία με άλλους φορείς-Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και του ΥΜΑΘ, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε συνάρτηση πάντα και με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν; Το παραπάνω θα πρέπει να συμβαίνει για να αποφεύγεται η άκαρπη γραφειοκρατία.
  • Από ποιο ΦΕΚ πηγάζουν οι αρμοδιότητες ελέγχου των ΚΥΕ, από την υπηρεσία σας; Υπάρχει κάτι άλλο πέραν του άρθρου 10 του ν. 3028/2002; Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, για να το κάνουμε με τη σειρά μας στα μέλη μας.

Αναγνωρίζοντας, όπως προαναφέραμε, το σοβαρότατο έργο σας αλλά και τον φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, παρακαλούμε για τις σχετικές διευκρινίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε όλοι στην επίλυση θεμάτων που δημιουργούνται σε διαδικασίες όπως π.χ αυτές της αδειοδότησης καταστημάτων ΚΥΕ και άλλες που ευνοούν την ανάπτυξη της πόλης μας δημιουργώντας έσοδα και θέσεις εργασίας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας.

Comments are closed