Διευκρινήσεις ΥΠΕΝ για την αναγκαιότητα έκδοσης απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε νέες διευκρινήσεις αναφορικά με την αναγκαιότητα έκδοσης απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών.

Δείτε παρακάτω το κείμενο των διευκρινήσεων:

Θέμα: Αναγκαιότητα έκδοσης απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών

Σχετ.:
α) το με αρ. πρωτ. 195367/5-9-2019 (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 87270/30-9-2019) έγγραφό σας
β) το με αρ. πρωτ. 317/20-2-2019 (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 21753/979/8-3-2019) έγγραφο της ΥΔΟΜ Δήμου Ναυπλιέων

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι μετά την τυχόν αποδοχή της έκθεσης αυτοψίας, ή την οριστική κρίση της αρμόδιας επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων – προσφυγών, ή τη μη υποβολή ένστασης κατά έκθεσης αυτοψίας, δεν απαιτείται περαιτέρω έκδοση απόφασης κατεδάφισης για τις οριστικά κατά τα ανωτέρω κριθείσες αυθαίρετες κατασκευές. Η αρμόδια ΥΔΟΜ δι’ εγγράφου της ενημερώνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να εκτελεστεί η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών.

Επειδή όμως από το 2009 με τους νόμους τακτοποίησης – ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, έχει ανασταλεί η κατεδάφιση για πολλές κριθείσες αυθαίρετες κατασκευές, έχουμε την άποψη ότι οι κατά τόπους ΥΔΟΜ, οι οποίες έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για υπαγωγές αυθαιρέτων εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους, οφείλουν να ενημερώνουν τις Αποκ. Διοικήσεις επικαιροποιώντας τυχόν απεσταλθέντες καταλόγους αυθαιρέτων προς κατεδάφιση, προκειμένου να γίνεται ορθότερος προγραμματισμός κατεδαφίσεων επί των πραγματικών αναγκών

Επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή της παρ. 7 β του άρθρου 94 του ν.4495/17 (fek_a_167_2017) στην οποία προβλέπεται ότι η κατεδάφιση ενεργείται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, θα εκκινήσει μετά τη σύσταση των Τοπικών και Περιφερειακών Παρατηρητηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται υποχρεωτικά από τη διοίκηση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νίκος ΜΠΙΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Comments are closed