Διευκρινιστική εγκύκλιος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τη μεταβίβαση αυθαιρέτων των κατηγοριών 1 έως 4

Διευθετήθηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ η εκκρεμότητα που αφορούσε στην υποχρεωτική καταχώρηση της “ταυτότητας” του κτιρίου, για την επέλευση των συνεπειών της τακτοποίησης, ενώ η ίδια η “ηλεκτρονική ταυτότητα” δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Δημήτρης Οικονόμου, για το διάστημα μη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 62 (Ταυτότητας Κτιρίου) του ν. 4495/2017, οι συνέπειες των υπαγωγών στον νόμο 4495/2017 που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

Με λίγα λόγια, από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ως την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η καταχώρηση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας δεν θα αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της τακτοποίησης . Έτσι, θα είναι δυνατή η μεταβίβαση ακινήτου εφόσον έχουν τακτοποιηθεί οι όποιες αυθαιρεσίες με την έως σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, χωρίς απαίτηση καταχώρησης στην ταυτότητα κτιρίου μέχρι την έναρξη λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας τη προθεσμίας που ίσχυε για τακτοποίηση με ευνοϊκότερους όρους -ως τις 30 Σεπτεμβρίου – για τα αυθαίρετα των κατηγοριών 1 έως 4 η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2026, με προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 μονάδες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΕΔΩ 

Comments are closed