Διευρύνεται το «Forum Κυκλικών Πόλεων»

Διευρύνεται η πρωτοβουλία: «Forum Κυκλικών Πόλεων», η οποία έχει ως στόχο την μετάβαση των πόλεων στην κυκλική οικονομία, σε ένα μοντέλο με μηδενικά απόβλητα.

Μετά την ομόφωνη απόφαση της 3ης Συνόδου του Forum Κυκλικών Πόλεων στα Τρίκαλα και προκειμένου το Forum να καλύψει όλες τις θεματικές της κυκλικής οικονομίας σε διυπουργικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, την Τρίτη 06/02/2024 έλαβε χώρα το τελετουργικό υπογραφής 4 νέων φορέων-μελών του «FORUM Kυκλικών Πόλεων» για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων.

Η τελετή έγινε ΥΠΕΝ παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Αποβλήτων κ. Μ. Γραφάκου, του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντός και Υδάτων κ. Π. Βαρελίδη, της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κα. Θ. Ευτυχίδου, και τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δ. Αναγνωστόπουλου και του Προέδρου της ΕΕΔΣΑ Συντονιστή του Forum κ. Γ. Ηλιόπουλου

Πιο συγκριμένα, τα τέσσερα (4) νέα μέλη του Forum Κυκλικών Πόλεων είναι:

 • η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκπροσωπούμενη από το Γενικό Γραμματέα, κ. Γ. Στρατάκο
 • η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπροσωπούμενη από τη Γενική Γραμματεία, κα. Θ. Ευτυχίδου
 • η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκπροσωπούμενη από το Γενικό Γραμματέα, κ. Δ. Αναγνωστόπουλο.
 • η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστα.

Από πλευράς ΕΕΔΣΑ έδωσε το παρόν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΔΣΑ, Δρ. Κ. Μουστάκας, επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής του Forum, ενώ από την πλευρά της ΓΓΣΑΠ του ΥΠΕΝ ήταν παρούσες οι κα Ε. Μπουσίου και κα Γ. Ζάγκα που θα συμμετέχουν στην Τεχνική Επιτροπή του Forum.
Το FORUM μετά τη διεύρυνση αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία 16 θεσμικών, κοινωνικών, οικονομικών φορέων από την αυτοδιοίκηση, την παραγωγή, την οικονομία, το περιβάλλον καθώς και τον επιστημονικό & ακαδημαϊκό χώρο, με ισχυρό διυπουργικό χαρακτήρα καθώς μετέχουν από πλευράς της 6 Γενικές Γραμματείες από 5 Υπουργεία (περισσότερα στο www.circularcitiesforum.org)

Αντικείμενο του Συμφώνου είναι η συμμετοχή των νέων μελών στην πρωτοβουλία διαχείρισης των αποβλήτων ως πόρων ώστε να διατηρούνται στην οικονομία για να επαναχρησιμοποιούνται επανειλημμένως.

Τα μέλη του Forum θα συνεργαστούν, ώστε να συμβάλλουν με κοινές προτάσεις πολιτικής και εφαρμογής στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Στην επιτάχυνση της μετάβασης των πόλεων σε κυκλικά μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων.
 • Στην προώθηση της συνεχούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της καινοτομίας για την παραγωγή προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα, τη μετατροπή των καταναλωτών σε υπεύθυνους χρήστες με κίνητρα και την ανάπτυξη τεχνολογιών-λύσεων κυκλικής διαχείρισης των πόρων.
 • Στη δικτύωση με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών για μια κυκλική οικονομία.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, υλοποιούνται 14 δράσεις για τη μετάβαση της διαχείρισης των αποβλήτων και των επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο) στην κυκλική οικονομία.

Τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Ελλάδα συνοψίζονται στα εξής:

 • Δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, σταδιακά από 2024 έως το 2030.
 • Κινητοποίηση 3 δις ευρώ Νέων Επενδύσεων, σταδιακά από 2024 έως το 2027.
 • Μείωση Κόστους 200-400 ευρώ/έτος για καταναλωτές.
 • Αύξηση του ΑΕΠ από τις νέες δραστηριότητες Κυκλικής Οικονομίας.
 • Δραστική μείωση από 80% στο 10% των επιπτώσεων ταφής, σταδιακά από 2024 έως το 2030.
 • Τριπλασιασμός της κυκλικότητας πόρων εντός Ελλάδας, σταδιακά από 2024 έως το 2030.
 • Αισθητή βελτίωση της καθαριότητας & ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο.
 • Σημαντική προστασία του θαλάσσιου και μη οικοσυστήματος.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος δήλωσε ότι «Η διεύρυνση του Forum με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ισχυροποιεί και διευρύνει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, τόνισε: «Η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, τον αγροτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η διεύρυνση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία».

 H Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου, σημείωσε: «Ο στόχος του φόρουμ, που είναι ο από κοινού σχεδιασμός των δράσεων για την κυκλική οικονομία, και δη εστιασμένος σε τοπικό επίπεδο, είναι το βασικό μας εργαλείο ώστε όλοι οι εταίροι να δουλέψουμε μαζί για τα καλύτερα αποτελέσματα σε περιβάλλον και οικονομία».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, σημείωσε: «Η σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας είναι πολύ μεγάλη. Για τη δυνατότητα να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα μέσω αισθητήρων, αλγόριθμους για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων και τη βελτιστοποίηση διεργασιών, όπως η διαχείριση των αποβλήτων».

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, υπογράμμισε: «Οι ασκούμενες πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι σταθερά προσανατολισμένες στην κατεύθυνση ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη».

Ίδρυση του «Forum Κυκλικών Πόλεων»

Τον Μάιο του 2023 οι δύο Γραμματείες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων) μαζί με την ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ανέλαβαν, υπό τον συντονισμό του επιστημονικού σωματείου της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, την κοινή πρωτοβουλία να ιδρύσουν το «Forum Κυκλικών Πόλεων» . Τότε, είχαν υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με εννιά αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

 Μέσα στην άνοιξη του 2024 προγραμματίζεται η «4η  Σύνοδος Forum Κυκλικών Πόλεων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης.

Comments are closed