Δικαστική απόφαση επιτρέπει σε πολίτες να καταγράψουν την απόσπαση των αρχαιοτήτων του Μετρό Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επιτρέπεται σε πολίτες που το επιθυμούν, να ελέγξουν την απόσπαση των αρχαιοτήτων του Μετρό στον σταθμό της Βενιζέλου.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επέτρεψε συντηρητική απόδειξη (φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις και κινηματογραφήσεις των εργασιών που συντελούνται αυτή τη στιγμή στο σκάμμα του σταθμού Βενιζέλου) από ειδικούς της επιλογής των αιτούντων πολιτών (με ειδικές γνώσεις αρχαιολογίας και μηχανικής και κατασκευών τεχνικών έργων) και υποχρέωσε τους καθ’ ων η αίτηση να την ανεχθούν και να μη την εμποδίσουν.

Διέταξε δε να διεξαχθεί αυτή μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2021. Το θέμα της συντηρητικής αποδείξεως που διατάχθηκε είναι να εκτιμηθεί αν οι εργασίες απόσπασης επιτρέπουν πράγματι («de lege artis») την επαναφορά του κρίσιμου μνημείου στη θέση του, σε ποσοστό 92%, όπως επιβάλλει η Υπουργική Απόφαση της 04.03.2020.

 

Comments are closed