Δράση «Φορτίζω Παντού»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Με στόχο τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, μέσω της εγκατάστασης περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300.000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τρέχει η δράση «Φορτίζω Παντού».

Η δράση έχει προϋπολογισμό 79,79 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η δαπάνη για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 15,958 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λήξη υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 31/12/2023 ή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων.

Όσον αφορά το αντικείμενό της, αυτό είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ, σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις
  • Συνεταιρισμοί
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
  • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)
  • Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ.

Comments are closed