Δωρεάν πρόσβαση στην έκδοση 4.1 της χαρτογραφικής Πολεοδομικής Εφαρμογής του Δήμου Καλαμαριάς

Η έκδοση 4.1 της χαρτογραφικής Πολεοδομικής Εφαρμογής είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, από το Τμήμα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Αναλύσεων & Υπηρεσιών (GISA) του Δήμου Καλαμαριάς. Η εφαρμογή αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση, η οποία θα πάψει να υποστηρίζεται και θα αποσυρθεί.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή ΕΔΩ

Εναλλακτική πρόσβαση ΕΔΩ και επιλογή στο σύνδεσμο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση > Γεωγραφικό Σύστημα (GIS ) > Γεωγραφικό Σύστημα (GIS).

Η εφαρμογή περιλαμβάνει πολεοδομικές πληροφορίες οι οποίες είναι ορατές στο χάρτη ανάλογα:

με την κλίμακα θέασης

με την ενεργοποίηση του σχετικού Επιπέδου από την επιλογή Επίπεδα

Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν και ελεύθερη.

Τα δεδομένα που περιέχονται ενημερώνονται σε κεντρική βάση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατόπιν ενσωματώνονται στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, επίσημη χρήση των δεδομένων γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την αρμόδια για την τήρηση τους υπηρεσία.

Συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω επίπεδα πληροφοριών:

• Όροι δόμησης ανά Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ)
– Αφορούν περίπου το 60% των ΟΤ
– περιλαμβάνουν τον Μέσο Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.)
• Τομείς όρων δόμησης
– περικλείουν όλα τα οικοδομικά τετράγωνα
– δεν ισχύουν για ΟΤ και ακίνητα με ειδικές χρήσεις που περικλείονται σε κάθε
τομέα
• Χρήσεις γης με βάση το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
• Σαρωμένος ο χάρτης Π3.1 του ΓΠΣ
• Χρήσεις γης με βάση τις ισχύουσες Πολεοδομικές Μελέτες
• Πεζόδρομοι
• Οικοδομικές άδειες
• Οι πινακίδες διανομών της Πρόνοιας
• Πράξεις Τακτοποίησης (περιγράμματα και αριθμός)
• Ρυμοτομία: Καθορισμός και τροποποιήσεις από το 1928 έως σήμερα
• Όροι δόμησης: Καθορισμός και τροποποιήσεις από το 1931 έως σήμερα
• Χαρακτηρισμοί χώρων ειδικών προορισμών: Καθορισμός και τροποποιήσεις από το
1960 έως σήμερα
• Χαράξεις αιγιαλών από το 1981 έως σήμερα
• Πινακίδες διανομής Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Μη Βασικού Δικτύου
(ΦΕΚ 671Δ/91)
Η αναζήτηση γίνεται από το παράθυρο πάνω αριστερά.
Επιτρέπει Γενική αναζήτηση ή εξειδικευμένη ανά επιλεγμένο Επίπεδο.
Κάθε αναζήτηση ανά επίπεδο εξειδικεύεται στις ιδιότητες του επιπέδου.

Ο χάρτης περιλαμβάνει:
• εργαλεία μέτρησης (απόσταση, γωνίες, εμβαδόν)
• δυνατότητα επιλογής χαρτογραφικού και δορυφορικού υποβάθρου
• δυνατότητα εκτύπωσης του χάρτη
• δυνατότητα κοινοποίησης του ιστότοπου σε κοινωνικά δίκτυα
• δυνατότητα ενσωμάτωσης του στο δικό σας ιστότοπο.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν και ελεύθερη.

Τα δεδομένα που περιέχονται ενημερώνονται σε κεντρική βάση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατόπιν ενσωματώνονται στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, επίσημη χρήση των δεδομένων γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την αρμόδια για την τήρηση τους υπηρεσία.

Comments are closed