Εγγύηση για ταχεία εξέλιξη του Thess Intec η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τις προϋποθέσεις ταχείας εξέλιξης του project που αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης στο πεδίο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών,  δημιουργεί η ένταξη του  Κέντρου Καινοτομίας του Τεχνολογικού και Επιχειρηματικού Πάρκου 4ης Γενιάς-ΤΗΕSS INTEC στο πρόγραμμα “Έλλαδα 2.0” και η προβλεπόμενη χρηματοδότηση με ποσό έως 35 εκ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το συμπέρασμα αυτό αναδείχθηκε σε σχετική συνάντηση  της ΕΑΝΕΠ Thess Intec AE με αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελούμενη από μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, η οποία έχει συγκροτηθεί και είναι ιδιαίτερα δραστήρια, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τμήματος να καταδείξει το ενδιαφέρον του για την επιχειρηματική διάσταση του έργου των μηχανικών, αλλά και για την δημιουργία σχέσεων παραγωγικής συνεργασίας με το οικοσύστημα  τεχνολογίας και καινοτομίας της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διοίκηση της ΕΑΝΕΠ Τhess Intec A.E. στη διάρκεια της συνάντησης, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την έγγραφη διαβεβαίωση της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, που εξασφαλίζει τους πόρους χρηματοδότησης του εγχειρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης.  Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περαιτέρω υλοποίηση του έργου και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας της πόλης για το οποίο το ΤΕΕ/ΤΚΜ σύντομα θα παρουσιάσει τις θέσεις του.

Comments are closed