Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «ENGINE-HUBs» με επικεφαλής εταίρο το ΤΕΕ/ΤΚΜ

«Πράσινο φως» δόθηκε για το πρόγραμμα «ENGINE-HUBs», με επικεφαλής εταίρο το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο της 6ης πρόσκλησης του  προγράμματος Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εντοπιστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης  επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στην περιοχή Διασυνοριακής Συνεργασίας και να δημιουργηθεί μία δομή μέσω της οποίας οι επιχειρηματικές ιδέες νέων μηχανικών θα εξελίσσονται σε επιχειρήσεις.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του εγχειρήματος είναι η σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού των μηχανικών με την αγορά, μέσω της συνεργασίας των εταίρων του προγράμματος, δηλαδή των Τεχνικών/Επιστημονικών επιμελητηρίων με Επιχειρηματικά (Εμπορικά / Βιομηχανικά) Επιμελητήρια.

Η συγκεκριμένη πρόταση εστιάζεται στην παροχή υποστήριξης σε νέους επιχειρηματίες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και όχι για την ανάπτυξη αυτών των σχεδίων, οπότε οι νέες επιχειρήσεις θα είναι ενεργές πριν τη λήξη του προγράμματος ή δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, το αργότερο.

 

Comments are closed