Προς ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000

Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. υπέγραψε ο Οργανισμός έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις», για τη δημιουργία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου οργάνωσης και ανάπτυξης του τουρισμού στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και τον σχεδιασμό σειράς δράσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 καθώς και στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε αυτές.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης δημόσιας πολιτικής, με  επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη, καθώς οι προστατευόμενες περιοχές τα τελευταία έτη, με την άνοδο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, τουρισμός περιπέτειας) αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, η άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αλλά και να ασκήσει σημαντικές πιέσεις στα οικοσυστήματα και στο τοπίο. «Με στόχο την προστασία των περιοχών αυτών και την ταυτόχρονη ανάδειξή τους, είναι επιτακτικός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η συνολική διαχείριση και διακίνηση επισκεπτών, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η «διαΝΕΟσις» πρόκειται να εκπονήσει μελέτη για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Τουρισμού στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από πόρους της «διαΝΕΟσις» και τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στις δημόσιες πολιτικές και τις επιχειρησιακές δράσεις των αρμοδίων Υπουργείων και του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. Όπως γίνεται με όλες τις έρευνες της διαΝΕΟσις, το σύνολο των αποτελεσμάτων θα δημοσιευτούν στο dianeosis.org.

Την παραπάνω συνεργασία παρουσίασαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος από το Μικρό Πάπιγκο στις παρυφές της Τύμφης σε συνέντευξη Τύπου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς, και η Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη. Παρευρέθηκαν επίσης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, o Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, η Πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μαρία Παπαδοπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. κ. Κώστας Τριάντης.

Comments are closed