Εκδήλωση για τη βιοπληροφορική και το ELIXIR στο ΑΠΘ στις 13/10

Πηγή εικόνας: AuthorMyworkforwiki. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Πηγή εικόνας:
Author Myworkforwiki.
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Στο πρόγραμμα υποδομών  ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for biological Information) θα συμμετάσχει το ΑΠΘ με απόφαση της Συγκλήτου του. Το ELIXIR αποτελεί δράση στο πλαίσιο της Ενίσχυσης των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό και για τη δημοσιοποίηση των δράσεων και υπηρεσιών που προβλέπονται από το ELIXIR, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 15:00 στο ΚΕΔΕΑ εκδήλωση με θέμα:

“Η Βιοπληροφορική στο Αριστοτέλειο: συμμετοχή στις υποδομές του ELIXIR”. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθ. Περικλής Μήτκας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ημερίδα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση http://goo.gl/Bga7n6 έως τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στην ίδια φόρμα είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στη δραστηριότητά σας στη Βιοπληροφορική (χρήση/ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων ανάλυσης). Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα βοηθήσει στην πληρέστερη χαρτογράφηση της εικόνας της Βιοπληροφορικής στο ΑΠΘ.

Comments are closed