Εκδήλωση για GIS και Smart Cities στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

“Tο σύστηµα Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS”, οι ποικίλες εφαρµογές του και η συµβολή του στην ανάδειξη του ∆ήµου ως Smart City, είναι το θέμα εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 15 Μαρτίου και ώρα 10:00 το πρωί, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης (Β.Γεωργίου Α’ 1).
Στην εκδήλωση, θα εκπροσωπήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως ομιλητής ο Γενικός Γραμμματέας της Δ.Ε., ΑΤΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, συμμετέχοντας στη συζήτηση για τις µελλοντικές προοπτικές πάνω στα εργαλεία ψηφιακής πολιτικής, τις νέες τεχνολογίες και τις «έξυπνες» εφαρµογές στην εξυπηρέτηση των πόλεων.

Comments are closed