Εκδήλωση της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ με τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η ΕΕΔΣΑ, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) και τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα της HELEXPO-ΔΕΘ, διοργανώνει συζήτηση με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα», τη Δευτέρα 12/9/2022 και ώρα 15.00 έως 18.00, στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ι. Βελλίδης», Αίθουσα 3 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ).

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή και τα θετικά αποτελέσματα, των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών σχεδιασμών που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους της ΕΕΔΣΑ, θα κάνει ο Πρόεδρός της κ. Γ. Ηλιόπουλος.
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν και θα τοποθετηθούν σε μορφή διαλόγου οι ακόλουθοι φορείς:
1.ΥΠΕΝ ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Εμμ. Γραφάκος
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόεδρος κ. Ι. Καϊτεζίδης
3.ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος κ. Μ. Γεράνης
4.ΣΒΒΕ, Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης
5.ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πρόεδρος κ. Γ. Τσακούμης
6.Έπαρχος Schwäbisch κ. Hall G. Bauer
7.ΕΕΔΣΑ Εντ. Αντιπρόεδρος κ. Ν. Μουσιόπουλος.

Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 600 και πλέον μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ορυκτών πόρων και ενέργειας.

Comments are closed