ΠΕΔΜΕΔΕ – Ανανέωση της θητείας του Προέδρου σε εκλογές με ενιαίο ενωτικό ψηφοδέλτιο

Συνεχίζει ως πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης μετά από τις πρόσφατες εκλογές στον φορέα, καθώς μετά από πολλά χρόνια στις εκλογές της ΠΕΔΜΕΔΕ υπήρξε μόνο ένα ψηφοδέλτιο ως συμβολισμός για την κοινή προσπάθεια των επαγγελματιών το κλάδου για ένα καλύτερο μέλλον.

Με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο την «ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ» διεξήχθησαν στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΑ και στα 14 Περιφερειακά Τμήματα της ΠΕΔΜΕΔΕ σε όλη τη χώρα με μεγάλη προσέλευση.

Ο εκ νέου Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ έθεσε ως βασικές προτεραιότητες :

  • Την επαναλειτουργία της Νομοθεσίας για την Αναθεώρηση με πραγματικές τιμές
  • Την επιτάχυνση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών
  • Η Πράσινη Μετάβαση στις Κατασκευές να γίνει με ανάληψη του κόστους από τις Αναθέτουσες Αρχές.
  • Την δικαιότερη κατανομή έργων σε όλες τις κατηγορίες της Κατασκευαστικής Πυραμίδας
  • Την εφαρμογή Ευρωπαϊκών οδηγιών για έγκαιρη πληρωμή των Έργων (Directive Late Payment)
  • Την απλοποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων
  • Την εφαρμογή της Ιδιωτικής Επίβλεψης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Πρακτικές
  • Την εκπαίδευση από την ΠΕΔΜΕΔΕ του Τεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων

Comments are closed