Εκπαίδευση συμβούλων ενέργειας και μεντόρων ενεργειακών κοινοτήτων μέσω του ευρωπαϊκού POWERPOOR

Το τριετές ευρωπαϊκό έργο POWERPOOR, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 κι έχει ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών πολιτών.

Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τη συμμετοχή σε συνεργατικές πρωτοβουλίες σε θέματα ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης και τεχνολογικών εργαλείων.

Το έργο στοχεύει στη διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς των πολιτών προς τη χρήση της ενέργειας και τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Το POWERPOOR θα προωθήσει έργα των ενεργειακών κοινοτήτων ή εναλλακτικά προγράμματα χρηματοδότησης και θα βοηθήσει τους πολίτες να αναζητήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης (π.χ. ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακοί συνεταιρισμοί, συμμετοχική χρηματοδότηση). Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 890437.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση συμβούλων ενέργειας και μεντόρων ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίοι θα συνεργαστούν με το έργο POWERPOOR, με τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη, στις 8 συμμετέχουσες χώρες του έργου, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Οι σύμβουλοι ενέργειας, θα είναι σε θέση μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να επικοινωνήσουν με ενεργειακά φτωχούς πολίτες και να τους συμβουλεύσουν για πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά τους και να τους βοηθήσουν επίσης να σχεδιάσουν, να αιτηθούν χρηματοδότησης και να εφαρμόσουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.

Οι μέντορες ενεργειακών κοινοτήτων θα παρέχουν την υποστήριξη και την τεχνογνωσία τους σε όλους τους βασικούς τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία ή/και τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας/συνεταιρισμού, που αποτελείται από ενεργειακά φτωχούς πολίτες.

Τα οφέλη για τον σύμβουλο/μέντορα ενέργειας αφορούν στη συμμετοχή του σε μια καλά δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συνδυάζει θεωρία και πρακτική, στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τον σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τις ενεργειακές κοινότητες/συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν soft skills. Θα λάβουν πιστοποίηση ιδιότητας συμβούλου/μέντορα ενέργειας και θα αποτελέσουν μέλη ενός εκτεταμένου δικτύου συμβούλων και μεντόρων ενέργειας σε όλη την ΕΕ.

Για το 2021, ο πρώτος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει ΕΔΩ.

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αποσταλεί αναλυτική ενημέρωση για την οργάνωση των σεμιναρίων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διατίθενται χωρίς χρέωση και θα συνεχιστούν και το 2022.

Comments are closed