ΕΜΠ-ΤEE-ΥΠΕΝ στη «Βραδιά Ερευνητή»: Η περιβαλλοντική έρευνα και καινοτομία θα είναι «πράσινη»

H αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας «Βραδιά του Ερευνητή» που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ, το ΕΜΠ και η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ την περασμένη εβδομάδα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.

Ο γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κ. Αραβώσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στον Εθνικό Κλιματικό νόμο (ΕΚΝ) που θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα υπογράμμισε ότι ο ΕΚΝ περιλαμβάνει και άλλους στόχους, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και η δέσμευση άνθρακα με φυσικές μεθόδους, όπως οι δασώσεις. Περιγράφεται επίσης, ένα πλαίσιο μείωσης των εκπομπών από τα κτίρια, τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές (με ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης), ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλεψη για υπολογισμό της ανθρακικής επιβάρυνσης κάθε έργου, σε όλες τις περιβαλλοντικές μελέτες.

Στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, αναμένεται επίσης να συμβάλει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο μάλιστα τελεί υπό αναθεώρηση προκειμένου να είναι συμβατό με τους νέους κλιματικούς στόχους που καθορίζονται στον ΕΚΝ.

Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ μεταξύ άλλων προβλέπει για το 2030:

  • Απολιγνιτοποίηση το αργότερο έως το 2028, με παράλληλη εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.
  • Αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Μείωση των εκπομπών αερίων του, προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
  • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
  • Διασύνδεση των ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργία καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ρεύματος, κτλ.
  • Προώθηση καθαρών μεταφορών (ηλεκτροκίνησης και των απαραίτητων υποδομών φόρτισης).
  • Βέλτιστη χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες), προστασία της βιοποικιλότητας, κτλ.

Όπως είπε ο κ. Αραβώσης: «Πρόσφατα ψηφίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, που θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2021 – 2025. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η βιομηχανική συμβίωση, η επισκευή και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, η αύξηση της ανακύκλωσης, η χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, η μείωση των επικίνδυνων χημικών ουσιών και άλλα με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και νέες θέσεις εργασίας».

Ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ κάλεσε τα Πανεπιστήμια, το ΤΕΕ, τους Φορείς Περιβάλλοντος να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά.

Το συμπέρασμα που προέκυψε μετά το πέρας της ημερίδας είναι ότι η περιβαλλοντική καινοτομία και η έρευνα θα είναι «πράσινη», με άμεση εφαρμογή στην παραγωγή και στην ζωή μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις ομιλίες:

 

 

Comments are closed