Ενεργειακές επενδύσεις για τον πρωτογενή τομέα με χρηματοδότηση έως και 75%

Ενεργειακές επενδύσεις που αγγίζουν μέχρι και το 75% θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα στον πρωτογενή τομέα, από τη νέα δράση του Ταμείου Ανάκαμψης για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς – ομάδες παραγωγών.

Πρόκειται για την δράση «εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 98,1 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 0,5-2,5 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 1-8 εκατ. ευρώ για μεγάλες υπό την προϋπόθεση ότι το 40% της πρώτης ύλης (αγροτικά προϊόντα) που χρησιμοποιούν προέρχονται από συμβολαιακή γεωργία (η υποχρέωση ξεκινά με την ολοκλήρωση της επένδυσης και διαρκεί για τρία χρόνια).

Οι ενεργειακές επενδύσεις συγκαταλέγονται μάλιστα και στα βασικά κριτήρια επιλογής ενός επενδυτικού σχεδίου καθώς για να ενταχθεί στη δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις εξής κατευθύνσεις:

  • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
  • Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια. -Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να περιλαμβάνει και επένδυση με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών (ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας), να συμβάλλει στην καθετοποίηση της παραγωγής, ενώ προφανώς το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να κρίνεται βιώσιμο.

Τόσο οι επενδύσεις σε ΑΠΕ όσο και οι επενδύσεις προμήθειας οχημάτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν (ξεχωριστά) το 30% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας, θα πρέπει να στηρίζονται σε σχετική μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία θα γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου. Βάσει της μελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιμάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή.

Η δράση, που επιχορηγεί σειρά άλλων επενδύσεων, από αγορά ακινήτων και μηχανημάτων μέχρι συστήματα φυτικής παραγωγής και συμμετοχή σε εκθέσεις, θα είναι στον «αέρα» στις 15 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – συνεταιρισμοί έχουν στη διάθεσή τους 15 ημέρες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Συνολικά, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις διαφόρων τομέων του κλάδου των τροφίμων.

Δείτε την δημοσίευση της πρόσκλησης ΕΔΩ.

Comments are closed