Εκκίνηση με τηλεδιάσκεψη για τις νέες Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το πλαίσιο  λειτουργίας και δράσης των νέων Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτέλεσε το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ  Γιώργου Τσακούμη, της Διευθύντριας  Χρύσας Λασκαρίδου και των Προέδρων των Επιτροπών Μάκη Νικηφορίδη, Γιάννη Τσιτσόπουλου, Κωνσταντίνου Βλαχοδημητράκου, Δημήτρη Κουσκουρίδη, Δημήτρη Ραΐδη, Άννας Μίχου και Γιώργου Χρίστογλου.

Αποφασίστηκε εντός των 2 επόμενων εβδομάδων να έχουν γίνει οι πρώτες συνεδριάσεις όλων των ΜΕ με θέματα τον προγραμματισμό  τους και τις διαδικασίες τους (ημέρα, ώρα και πλατφόρμα συνεδριάσεων) και σύντομα να έχει προχωρήσει η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με ακριβή περιγραφή αντικειμένου και με συμμετοχή συναδέλφων εκτός ΜΕ, να κατατεθούν προτάσεις για τη διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων εκδηλώσεων, αλλά και για εμπλουτισμό των μεθόδων διάδοσης των προτάσεων και των δραστηριοτήτων του Τμήματος, πέρα από τις προσαρμογές που επέβαλλε η κρίση της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Τσακούμης, αφού σημείωσε την ανάγκη συνέπειας ως προς τη συμμετοχή των μελών των επιτροπών στις συνεδριάσεις και στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ΜΕ του Τμήματος θα επιτελέσουν το έργο τους με τη αποτελεσματικότητα που έχουν επιδείξει και κατά το παρελθόν με προηγούμενες συνθέσεις, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της τακτικής συνεργασίας με τις κατά τόπους Νομαρχιακές Επιτροπές του Τμήματος.

Οι  Πρόεδροι από την πλευρά τους, μίλησαν για την τιμή αλλά και για την ευθύνη της θέσης τους, για την πολυπλοκότητα των θεμάτων που συχνά απαιτούν τη συνεργασία δύο και ενίοτε περισσότερων επιτροπών, ενώ δήλωσαν την πρόθεσή τους να έλθουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε επαφή με τα μέλη των ΜΕ για ξεκινήσουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Στο διάστημα που ακολουθεί οι Πρόεδροι θα ενημερωθούν για τον προγραμματισμό της ΔΕ για τη θητεία 20 – 24, αλλά και για τους προγραμματισμούς και απολογισμούς των ΜΕ για τις δύο προηγούμενες θητείες, στο πνεύμα της “συνέχειας” που χαρακτηρίζει το έργο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Comments are closed