Ενημέρωση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων μετά από αίτημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας και εξυπηρέτησης μηχανικών

Σειρά διευκρινήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μηχανικών δίνει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων με έγγραφό της προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε απάντηση προηγηθείσας επιστολής του Τμήματος.

Συγκεκριμένα δίνονται διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη «ηλεκτρονική συνεργασία για κατάθεση αιτήσεων – σχεδίων και δικαιολογητικών (τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της επιδημίας του κορονοΐου)», στην «τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών στην εξυπηρέτηση των υποθέσεων», στην καταβολή «προσπάθειας… διατύπωσης επί του συνόλου, παρατηρήσεων – διορθώσεων στα προσκομισθέντα σχέδια – έγγραφα, εφάπαξ», στη «συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς προστασίας (ΥΜΑΘ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης) και τυποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σχεδίων που υποβάλλονται μεταξύ των Υπηρεσιών», αλλά και σε ό,τι αφορά στην «εξέταση μόνο των σχεδίων που άπτονται της μορφολογίας του κτηρίου, και όχι δικαιολογητικών τα οποία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα ιδιοκτητών και μηχανικών».

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο της Υπηρεσίας ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς την Προϊσταμένη Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ

Comments are closed