Ενημέρωση του ΤΕΕ για τα προβλήματα στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων

Για τα προβλήματα που εμφανίζονται μεταξύ άλλων στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, στους ελεγκτές δόμησης κλπ., το ΤΕΕ ενημερώνει πως λόγω της ταυτόχρονης λήξης προθεσμιών σε θέματα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Αυθαιρέτων, παρατηρούνται, σε ώρες αιχμής, καθυστερήσεις στην απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων. Οι ώρες αιχμής περιορίζονται στο διάστημα 10:00 με 14:30 τις εργάσιμες ημέρες. Για τον λόγο αυτόν το ΤΕΕ απευθύνει έκκληση στους συναλλασσόμενους μηχανικούς, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν άλλο χρονικό διάστημα για την εργασία τους.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ήδη προβεί σε σημαντική επένδυση αναβάθμισης των αντίστοιχων συστημάτων με πολλαπλασιασμό της απόδοσής τους. Η αναβάθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του παρόντος έτους, διότι η μεταφορά δεδομένων και η διενέργεια δοκιμών απαιτεί την προσωρινή περιοδική παύση λειτουργίας των υπαρχόντων συστημάτων, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι την παρέλευση των προθεσμιών.

Το κεντρικό Επιμελητήριο με ανακοίνωσή του ζητά συγγνώμη για την προσωρινή αναστάτωση και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει στην αναβάθμιση των συστημάτων υποβοήθησης της εργασίας των Μηχανικών.

Comments are closed