Ενημερωτικός οδηγός του ΤΕΕ, για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών

Ανακοίνωση – ενημερωτικό οδηγό για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών με βάση το νόμο 4670/2020, εξέδωσε το ΤΕΕ, την οποία και αναδημοσιεύουμε, καθώς, με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέβαλε αναγκαστικά (λόγω των μέτρων που αποφασίστηκαν έναντι της πανδημίας κορωνοϊού) την εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Μαρτίου και αφορούσε στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «με τους διαχρονικούς, συστηματικούς, αλλά και επίμονους αγώνες και παρεμβάσεις του ΤΕΕ δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, πετύχαμε τη σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση της ασφάλισης της ιδιότητας, την 6μηνη διάρκεια της ασφαλιστικής ενημερότητας, τη δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής, την απρόσκοπτη συνέχιση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας. Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι οι νομικά τεκμηριωμένες προτάσεις του ΤΕΕ, κατά του Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), συνετέλεσαν καθοριστικά στο να κριθεί αντισυνταγματικός σε μεγάλο μέρος του. Σήμερα, σε συνέχεια όλων αυτών των προσπαθειών, ο νέος ασφαλιστικός νόμος αποκαθιστά σημαντικές αδικίες για τον Τεχνικό Κόσμο σε μία συνεχή προσπάθεια της Πολιτείας να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νόμο 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43 / 28.02.2020), «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»:

  • Αποσυνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών
  • Θεσπίζεται σταθερό ποσό για τις εισφορές προς τον κλάδο υγείας.
  • Για τους νέους ασφαλισμένους, διατηρούνται οι μειωμένες εισφορές για την 1ηπενταετία, χωρίς η διαφορά από την υποχρεωτική κατηγορία να είναι οφειλή και η διαγραφή των οφειλών της τριετίας 2017-2019.
  • Βελτιώνονται σημαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά από τα 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και μέχρι τα 40 με αποτέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης να φθάνει το 50% του τεκμαρτού εισοδήματος της αναλογικής σύνταξης.

Το νέο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε μία λογική διανεμητικού χαρακτήρα και αναλογιστικής ανταποδοτικότητας. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ μπορούν να καταταγούν με ελεύθερη επιλογή σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες:

Επισημαίνεται πως αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Η Παρασκευή 13 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πρώτης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Μέχρι τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει την επιλογή του, ενώ η Παρασκευή 20 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχουν αναρτηθεί μέχρι τις 16.3.2020.

Δείτε ολόκληρο τον οδηγό του ΤΕΕ, ΕΔΩ.

Comments are closed