Ενημερωτικό webinar του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη φορολογία Μηχανικών και τη δήλωση φόρου εισοδήματος

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα: «Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος –myDATA», την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ώρα 18:00, με δυνατότητα παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο.

Ομιλητής θα είναι ο μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος – Λογιστής.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω Youtube.

Για την καλύτερη προετοιμασία του σεμιναρίου, ώστε να λυθούν σε αυτό οι απορίες που αφορούν, αφενός την δήλωση φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, αφετέρου την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, οι συνάδελφοι μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση forologia-teetkm@central.tee.gr. Οι ερωτήσεις που θα συγκεντρωθούν, θα ταξινομηθούν και θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν στο σεμινάριο.

Comments are closed