Εντάχθηκαν στο “Αντ. Τρίτσης” οι μελέτες για τα έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον Δ. Θέρμης  

Την ένταξη της μελέτης με τίτλο “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων της περιοχής επέκτασης Θέρμης” στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε στις 9 Ιουλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας. Πρόκειται για την ένταξη της χρηματοδότησης μελέτης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης στον άξονα “Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια” του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” με ποσό χρηματοδότησης ύψους 620.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 763.843,50 ευρώ (143.843,50 ίδιοι πόροι).

Η εγκεκριμένη πράξη – ένταξη αφορά στη χρηματοδότηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή του έργου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της περιοχής επέκτασης Θέρμης. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό η εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης του εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων, καθώς και συνοδές μελέτες-φάκελοι (Υδρολογική, Τοπογραφική και Στατική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες-Έρευνες, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φακέλος Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. και Τευχών Δημοπράτησης του έργου).

Επιχειρηματολογώντας για την αναγκαιότητα ένταξης χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” η ΔΕΥΑΘ προέβαλε μια σειρά λόγους όπως:

Η περιοχή επέκτασης Θέρμης, αποτελεί οικιστική περιοχή, ενταγμένη στο Σχέδιο Πόλεως, με σημαντική τάση ανοικοδόμησης. Ωστόσο, στο σύνολο σχεδόν της περιοχής, απουσιάζουν έργα δικτύων ομβρίων υδάτων.

Παρατηρούνται κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή επέκτασης, από τα οποία κινδυνεύουν οι περιουσίες των κατοίκων, οι κοινόχρηστες υποδομές καθώς και ακόμα ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση έντονων φαινομένων. Κατόπιν βροχοπτώσεων, παρατηρούνται λιμνάζοντα ύδατα και παραμένοντα φερτά (αμμώδη κυρίως) υλικά επί του οδοστρώματος. Οι περισσότερες οδοί στην περιοχή έχουν ασφαλτοστρωθεί, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη απορροή των ομβρίων υδάτων.

Στα ανωτέρω, συνηγορεί, ως προς την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής των τελευταίων ετών, λόγω της οποίας παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα βροχοπτώσεις μεγάλων εντάσεων, που συνοδεύονται από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο δήμος Θέρμης έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες προστασίας και αναβάθμισης των αποδεκτών των ομβρίων υδάτων (ρέματα).

Η τάση ανοικοδόμησης στην περιοχή είναι αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη σύγχρονων οικιστικών συγκροτημάτων. Ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι κυρίως οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης (16.004 άτομα), ενώ ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή της επέκτασης είναι χίλιοι κάτοικοι το χρόνο. Σημειώνεται παράλληλα , ότι θα ωφεληθεί επιπλέον και το σύνολο των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής (μετακινούμενοι στην περιοχή κυρίως για λόγους εργασίας και όσοι γενικότερα εκτελούν διαμπερείς μετακινήσεις μέσω των βασικών αξόνων του οδικού δικτύου της περιοχής μεταξύ Θεσσαλονίκης, Θέρμης και γύρω οικισμών.

Ειδικότερα, η οδός Καπετάν Χάψα, ως συνέχεια της οδού Στέλιου Καζαντζίδη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προς τα ανατολικά, συνδέει τη Θέρμη με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ενώ η οδός Θέρμης – Πανοράματος συνδέει τον οικισμό Θέρμης με τον οικισμό του Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Όπως και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, οι εν λόγω οδοί δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων που απορρέουν επί του καταστρώματος. Σημειώνεται επίσης ότι την περιοχή διατρέχουν, από βόρεια προς τα νότια, τρία ρέματα τα οποία διασταυρώνονται με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων και εκβάλλουν τελικά στο Θερμαϊκό Κόλπο. Αυτά δύναται να αποτελέσουν αποδέκτες του προς μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων.

Comments are closed