Εγκρίθηκε και το πρόγραμμα ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΣΕΠΒΕ για άνεργους σχολών πολυτεχνικών, τεχνολογικών και πληροφορικής

Την έγκριση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, στη ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η πράξη, προϋπολογισμού 1,024 εκατ. ευρώ, είναι το 2ο πρόγραμμα με δικαιούχο το ΤΕΕ/ΤΚΜ που εντάσσεται προς συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αξίζει να σημειωθεί πως  αξιολογήθηκε στην πρώτη θέση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Στο συγκεκριμένο, συνδικαιούχος -εκτός από το ΤΕΕ/ΤΚΜ- είναι και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Το έργο αφορά σε 260 μακροχρόνια ανέργους, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της  Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Βασικός στόχος  του είναι  η προετοιμασία των ωφελούμενων,  μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής,  για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της κατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι  θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα  που εντάσσονται σε βιώσιμους τομείς  ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένης κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ότι πρέπει να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Comments are closed