Εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

TEE

Εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς των ανώτατων σχολών εσωτερικού και των ισότιμων σχολών εξωτερικού, προκηρύσσει το ΤΕΕ. Οι εξετάσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, αγρονόμων και τοπογράφων, χημικών  μηχανικών, μηχανικών μεταλλείων-μεταλλουργών, ναυπηγών ή ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, αεροναυπηγών μηχανικών και λοιπών ειδικοτήτων μηχανικών.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Βόλο, Κομοτηνή και Χανιά) για τους αποφοίτους του εσωτερικού, ενώ για τους αποφοίτους του εξωτερικού αποκλειστικά μόνο στην Αθήνα.

Ειδικά όσοι από τους αποφοίτους περιόδου Ιουλίου 2016 θα αναχωρήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και 15 Ιουλίου 2016 και θα εξετασθούν αποκλειστικά στις 25.07.2016 και ώρα 4 μ.μ. στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Νίκης 4, Αθήνα).

Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτή την ειδική εξέταση είναι προσκόμιση: • βεβαίωσης αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, • υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 στην οποία υποψήφιος θα δηλώνει ότι θα μεταβεί για μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με την παραπάνω αποδοχή, • φωτοτυπία του εισιτηρίου αναχώρησης οποιουδήποτε αποδεικτικού κράτησης θέσης.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασής τους, το οποίο μπορεί να είναι: είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες που προβλέπονται για κάθε ειδικότητα

Διπλωματούχοι μηχανικοί των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού που επιθυμούν να εξετασθούν στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στον Βόλο, στην Κομοτηνή και στα Χανιά μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους απευθείας στα Περιφερειακά Τμήματα του TEE, τα οποία διεξάγουν τις εξετάσεις.

Το πρόγραμμα και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr).

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

-Στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) – Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204), ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103291297/452

-Στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE – Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141

-Στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE – Τριών Ναυάρχων 40, ΠΑΤΡΑ – τηλ. 2610390900

-Στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE – Βότση 2, ΚΑΒΑΛΑ – τηλ. 2510227430

-Στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE – 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93, ΒΟΛΟΣ – τηλ.2421026574

-Στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE – Νεάρχου 23, ΧΑΝΙΑ – τηλ. 2821027900/1  -Στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE – Παρνασσού 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ – τηλ. 2531035313/314 .

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις ανά ειδικότητα εξετάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, περάστε μια βόλτα από ΕΔΩ

Comments are closed