Εξοικονόμηση ενέργειας και βιοέριο – τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οι δυνατότητες της χρήσης του βιοαερίου ως ενεργειακού πόρου που συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αναδείχθηκαν στη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/06/22 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βιοαέριο».

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Τσακούμης αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του θέματος, ειδικώς στην περίοδο την οποία διανύουμε, κατά την οποία έχει τεθεί σε αμφιβολία η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και της χώρας, με τις γνωστές επιπτώσεις στην κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κουσκουρίδης Δημήτρης, Διπλ. Πολ. Μηχ. & Ηλ. Μηχ., στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην σημασία της μείωσης της σπατάλης στην κατανάλωση ενέργειας, η οποία αφορά και στους τρεις τομείς της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή).   Παρουσίασε, ακόμη, τα εν εξελίξει και τα αναμενόμενα εθνικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανέλυσε ένα απλό παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας και τις θετικές του επιπτώσεις,  και κατέληξε ότι η Ενεργειακή Αυτονομία είναι προϊόν τριών παραμέτρων, ειδικώς της Εξοικονόμησης Ενέργειας, της χρήσης Α.Π.Ε. και, τέλος, της Αποθήκευσης Ενέργειας.

Ο καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Κωτσόπουλος Θωμάς ανέπτυξε την θέση ότι το Βιοαέριο είναι εναλλακτική πηγή ενέργειας για την υιοθέτηση του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας.  Παρουσίασε τον τρόπο παραγωγής Βιοαερίου, την σημασία του για την εξοικονόμηση ενέργειας, για το περιβάλλον και την οικονομία, σημείωσε το μειονέκτημα της διακύμανσης της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και τόνισε την σημασία της αποθήκευσης του πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας.  Τέλος, σημείωσε με έμφαση ότι το θέμα της παραγωγής και χρήσης Βιοαερίου είναι διεπιστημονικό, για τον λόγο δε αυτό μεταξύ των υποψηφίων Διδακτόρων του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού περιλαμβάνονται τόσο Γεωπόνοι όσο και Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Τέλος, ο κ. Τζιάκας Σπύρος, Διπλ. Ηλ. Μηχ., Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου και μέτοχος των εταιρειών ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. και ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε., ανέπτυξε το θέμα της παραγωγής βιοαερίου από την εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε., παρουσιάζοντας αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, αναλύοντας την παραγωγική διαδικασία, τα στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, τους τρόπους αξιοποίησης του υπολείμματος, τα περιβαλλοντικά οφέλη και την πραγματικά στοιχεία λειτουργίας Κυκλικής Οικονομίας από την συγκεκριμένη Μονάδα.

Ακολούθησαν ερωτήσεις προς τους εισηγητές και σύντομη δεξίωση.

Δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών:

ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ.pdf

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.pdf

ΤΖΙΑΚΑΣ.pdf

Comments are closed