Επανάληψη (2η) της πρόσκλησης για το κοινό πρόγραμμα ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΠΒΕ υπέρ ανέργων επιστημόνων

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο της 2ης επανάληψης της πρόσκλησης για συμμετοχή στην πράξη “Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση” που υλοποιούν ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΠΒΕ, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελούμενων.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00, ενώ η νέα προθεσμία υποβολής στο ΤΕΕ/ΤΚΜ των δικαιολογητικών ξεκινά την επομένη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 14/03 και ώρα 14:00. Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν:

1. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ
2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας δήμου που περιλαμβάνεται στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.
3. Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία έως 28/02/2022

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά την προετοιμασία 260  ανέργων  επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους  Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού–Ευόσμου, Νεάπολης–Συκεών, Παύλου Μελά, τη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη και τη  Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Το έργο περιλαμβάνει  επτά προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική), πιστοποίηση καθώς και  δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και μικρής επιχειρηματικότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ωρών (170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 190 ώρες πρακτικής άσκησης)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, δυνητικά ωφελούμενοι, άνεργοι που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Comments are closed