Επανέναρξη του διαλόγου για το ΤΙΤΑΝ ζητεί η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

Επανέναρξη του διαλόγου για την καύση απορριμμάτων RDF/SRF από το ΤΙΤΑΝ ζητά με ψήφισμά της η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, με αποκλειστικό θέμα την καύση των απορριμμάτων από το ΤΙΤΑΝ και τις αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της δυτικής Θεσσαλονίκης, η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος κατά πλειοψηφία, στο οποίο επισημαίνει τέσσερα σημεία, με κυρίαρχο την επανέναρξη του διαλόγου συνολικά για τη λειτουργία της τσιμεντοβιομηχανίας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το ψήφισμα, εκτός της συμπολίτευσης, ενέκριναν τόσο η παράταξη «Πράξεις», όσο και η παράταξη «Οικολογία – Πράσινη Λύση».

Μάλιστα, στο ψήφισμα γίνεται λόγος για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την εγκατάσταση ενός δημόσια προσβάσιμου συστήματος ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων της ευρύτερης περιοχής.

Το ψήφισμα αναλυτικά αναφέρει:

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι υπηρεσίες της, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την υγεία των πολιτών, συνδράμουν ενεργά στην εθνική πολιτική ανάπτυξης και στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας και προωθώντας και υποστηρίζοντας στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα βρίσκονται σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, ώστε να σταθούν οι επιχειρήσεις στα πόδια τους, να διατηρηθούν και να αυξηθούν θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας πρωτίστως την υγεία των πολιτών, ως δημόσιο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό.

Ως εκ τούτου, η Μητροπολιτική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

1.Ζητά την άμεση επανέναρξη του διαλόγου, ώστε να συζητηθούν και να εξετασθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και οι βιώσιμες εναλλακτικές σε ότι αφορά τη λειτουργία της τσιμεντοβιομηχανίας, για την προστασία και διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

2.Στέκεται αλληλέγγυα με την τοπική κοινωνία και τους Δήμους, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Για τον σκοπό αυτό είναι πρόθυμη να συνδράμει ενεργά χρηματοδοτώντας περιβαλλοντικές μελέτες και σχέδια διαχείρισης, που θα ζητηθούν από τους Δήμους, για την προώθηση κάθε μορφής βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση εξεύρεσης πόρων, για την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου, δημόσια προσβάσιμου, συστήματος ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων της ευρύτερης περιοχής.

3.Ζητά τη διεύρυνση του πλαισίου διαλόγου, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον «συνάντησης» και κοινωνικού ελέγχου, που θα στοχεύει στην βελτίωση ποιότητας ζωής και στην προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, σε όλες τις περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4.Θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση να συμμετάσχει στην εκδήλωση που έχει δρομολογήσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), σχετικά με τις εξελίξεις στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ».

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να επαναλάβει τη συμβολή του Τμήματος στον διάλογο, με τη σχετική έκθεση και τις προτάσεις Ομάδας Εργασίας του Τμήματος που συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, μετά από αίτημα του Δήμου Παύλου Μελά.

Comments are closed