Επαναλαμβάνεται το διαδικτυακό σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την επανάληψη του Σεμιναρίου με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων»

Το σεμινάριο, διαρκείας 12ωρών, θα διεξαχθεί στις 24,25,26/02/2021 και ώρες 5:00μ.μ-9:00μ.μ. με την μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης. Απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, όλων των ειδικοτήτων, και δεν θα έχει κόστος για τους συμμετέχοντες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση ΕΔΩ .

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Τετάρτη

24/02/2021

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ν. 4685/2020, ΦΕΚ 92Α/07-05-2020)

§  Απλοποίηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων

§  Νέο θεσμικό πλαίσιο:

Ν. 4685/2020

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020

§  Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων και Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης

§  Δημόσια διαβούλευση

§  Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

17:00 21:00 Μαντούζα Άχη

Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Πέμπτη

25/02/2021

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων με βάση το Ν.4685/2020

§  Περιεχόμενα φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης

§  Προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

§  Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

17:00 21:00 Ψαλτικίδου Μαρία

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Βιοϊατρικός Μηχανικός

Παρασκευή

26/02/2021

Πιστοποιημένοι Αξιολογητές. – Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

§  Πιστοποιημένοι αξιολογητές. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο. Ρόλος και αρμοδιότητες.

§  Έννοια και περιεχόμενο της περιβαλλοντικής επιθεώρησης

§  Αρμόδιες αρχές και φορείς διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

§  Διαδικασίες διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

17:00 21:00 Μαυρομάτης Στυλιανός

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Επιθεωρητής Περιβάλλοντος

ΣΕΠΔΕΜ

Comments are closed