Επαρκείς νόμοι, ελλιπής επίβλεψη για τα ΑΕΚΚ – η ημερίδα της ΑΝΑΚΕΜ για τη Χαλκιδική, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών που επιβλέπουν την τήρηση της νομοθεσίας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης των μηχανικών και των κυρίων των έργων για τις υποχρεώσεις τους και τα οφέλη από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, αναδείχθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην ΠΕ Χαλκιδικής» που διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, αναφέρθηκαν εκτενώς στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ΑΕΚΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης, στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ο κ. Ανδρέας Χλιούμης, Πρόεδρος της Ν.Ε. Χαλκιδικής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ. Ηλίας Δημητριάδης, Πρόεδρος της ΑΝΑΚΕΜ,  η κ. Άννα Μίχου  Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΑΝΑΚΕΜ και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, η Δρ. Ρουμπίνη Μαρίνη, αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας​ του ΕΟΑΝ και μηχανικοί της Χαλκιδικής, στους οποίους άλλωστε απευθυνόταν κατά κύριο λόγο η εκδήλωση.  Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον χαιρετισμό του Προέδρου κ. Γιώργου Τσακούμη, μετέφερε ο Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Μιχάλης Παπαστεργίου, τονίζοντας την αναμφισβήτητη αναγκαιότητα συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθώς διαπιστώνεται πολύ συχνά άγνοια του γνωστικού αντικειμένου, των διαδικασιών αδειοδότησης και διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των νομικών δεσμεύσεων.

“Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στο θέμα της Περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και της Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των συναδέλφων, με τη διοργάνωση επαναλαμβανόμενων σεμιναρίων για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης τεχνικών έργων ιδιαίτερων απαιτήσεων”, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Αναφερόμενος στα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται ΑΕΚΚ, εκ μέρους ΕΟΑΝ, ο κ. Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης, ανέφερε  μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Αδυναμία προσδιορισιμού της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόμενων ΑΕΚΚ.
  • Έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΕΚΚ από τους υπόχρεους παραγωγούς.
  • Έλλειψη κουλτούρας περιβαλλοντικής συνείδησης από τους εμπλεκόμενους.
  • Καθυστέρηση προσαρμογής της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ με χαρακτηριστικό παράδειγμα την άγνοια της υποχρέωσης ελέγχου του ΣΔΑ από τις κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης.
  • Έλλειψη πρόβλεψης κόστους διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα, όπου δεν περιλαμβάνεται ως όρος στη ΑΕΠΟ ή στη σύμβαση ανάθεσης.
  • Χαμηλό ενδιαφέρον από την αγορά για την απορρόφηση προϊόντων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ.
  • Πολυπλοκότητα διαδικασιών στην επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας.
  • Ενώ οι ΥΔΟΜ παίζουν σημαντικό ρόλο, στερούνται εξειδίκευσης για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και δεν πραγματοποιούν αξιολόγηση και έλεγχο των σχετικών κωδικών και των ποσοτήτων που αναφέρονται στα ΣΔΑ, ενώ στερούνται της δυνατότητας κεντρικού ελέγχου των ΣΔΑ.
  • Δεν διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι πόροι για την επιβολή της νομοθεσίας περί αποβλήτων.
  • Υπάρχει ελλιπής και διαφορετική ανά χώρα ερμηνεία του όρου “επίχωση” γεγονός που αποτυπώνεται σε και προβληματικούς ορισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος της ΑΝΑΚΕΜ κ. Ηλίας Δημητριάδης, τόνισε ότι στην Ελλάδα επιτυγχάνεται μόλις το 40% (το 2020) του στόχου απορρόφησης των παραγόμενων ΑΕΚΚ που ανέρχονται σε 10.000.000tn ετησίως, ενώ αναφερόμενος στα δεδομένα της Χαλκιδικής, είπε ότι  “σε μια πρόχειρη ανάλυση επί των οικοδομικών έργων των τελευταίων 11 ετών, εκτιμάται ότι έχουν παραχθεί απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, ικανά να καλύψουν με μπάζα 12 γήπεδα ποδοσφαίρου (98,8) στρέμματα σε ύψος δύο μέτρων. Για απόβλητα εκσκαφών, το νούμερο είναι ακόμα μεγαλύτερο, αντιστοιχώντας σε 50 γήπεδα ποδοσφαίρου (415,7 στρέμματα).

Μιλώντας εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Οι δήμοι καθημερινά βρισκόμαστε σε έναν ατέρμονο αγώνα να διαχειριστούμε όσα κάποιοι πετούν ανεξέλεγκτα, ογκώδη απορρίμματα, μπάζα, στο περιβάλλον. Ωστόσο, δεν είναι σαφές στον πολύ κόσμο, ότι η Πολιτεία δεν έχει δώσει στους Δήμους την αρμοδιότητα διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, αλλά έχει εναποθέσει σε κάθε πολίτη την ευθύνη να τα μεταφέρει και να απορρίψει εκεί που πρέπει.”

Ακολούθησε σεμινάριο, διάρκειας 1.30 ώρας, από την κ. Βασιλική Τσαγκαρλή, Μηχανικό της Διεύθυνσης Λειτουργίας της ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο του οποίου, αναλύθηκε ο τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ενώ για τα οικοδομικά έργα αναλύθηκε ο τρόπος υπολογισμού για τις περιπτώσεις των εκσκαφών, των κατασκευών, των κατεδαφίσεων και των ανακαινίσεων. Επίσης διασαφηνίστηκαν θέματα που αφορούν στην σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, στην σύναψη Σύμβασης με ΣΣΕΔ, στην έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ στο τέλος των εργασιών. Ειδικές αναφορές έγιναν στην διαλογή στην πηγή, τις μεθόδους και το κόστος διαχείρισης.

Comments are closed