Επενδυτικό ενδιαφέρον της MVI-Solve IT GmbH με προοπτική απασχόλησης 50 -100 μηχανικών  στη Θεσσαλονίκη

Ενημέρωση για τη διαδικασία υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, και ιδιαίτερα τα παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα σε ανάλογες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας ζήτησε η γερμανική εταιρεία πληροφορικής MVI-Solve IT GmbH από το Ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μονάχου ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι προχωράει η πρόσληψη, σε πρώτη φάση, με εξ ́ αποστάσεως εργασία 3-5 μηχανικών πληροφορικής από τη Θεσσαλονίκη και ακολούθως, σε δεύτερη φάση, θα ιδρυθεί θυγατρική εταιρεία στον τομέα της πληροφορικής που θα απασχολεί 50-100 μηχανικούς πληροφορικής.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ήδη έχουν προεπιλεγεί, με τη βοήθεια των ελλήνων συνεργατών της εταιρείας, περίπου 20 υποψήφιοι μηχανικοί πληροφορικής.

H εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο MVI Group και απευθύνεται πρωτίστως στην αυτοκινητοβιομηχανία με καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στους τομείς της διασυνδεσιμότητας, ηλεκτροκίνησης, ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Όπως επεσήμανε ο CEO της εταιρείας κ. Hirsch, η εταιρεία του ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με επεξεργασία λογισμικού για προγραμματισμό παραγωγής, έλεγχο και πιστοποίηση προτύπων τεστ οδήγησης, ανάλυση δεδομένων, ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής, επιχειρησιακό σχεδιασμό και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων οχημάτων.

Ο εν λόγω όμιλος εταιρειών διαθέτει παρουσία σε 17 χώρες, απασχολεί 1.000 εργαζόμενους και έχει θυγατρικές σε Η.Π.Α., Σλοβακία και Πολωνία. Οι κυριότεροι πελάτες είναι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες VW, AUDI, BMW, Porsche και Daimler.

Στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης, ο κ. Hirsch επανέλαβε ότι η εταιρεία MVI-Solve IT GmbH προγραμματίζει την πρόσληψη, σε πρώτη φάση, με εξ ́ αποστάσεως εργασία (home office) 3-5 μηχανικών πληροφορικής από τη Θεσσαλονίκη και ακολούθως, σε δεύτερη φάση, την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στον τομέα της πληροφορικής που προβλέπεται να απασχολήσει 50-100 μηχανικούς πληροφορικής.

Ο κ. Hirsch ανέφερε δε, ότι έχει προεπιλέξει, με τη βοήθεια των ελλήνων συνεργατών του, περί τους 20 υποψήφιους μηχανικούς πληροφορικής, και ζήτησε τη συνδρομή του Ελληνικού Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μονάχου για την εξεύρεση εξειδικευμένου δικηγορικού γραφείου, το οποίο θα του υποδείξει την κατάλληλη σύμβαση εργασίας για τους υπό πρόσληψη, εξ αποστάσεως, νέους συνεργάτες του, καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία για την μεταγενέστερη ίδρυση θυγατρικής εταιρείας. Ζήτησε, επίσης, αναλυτικότερη ενημέρωση για τη διαδικασία υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, και ιδιαίτερα τα παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα σε ανάλογες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας.

«Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, δεδομένων των αυξημένων αναγκών λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής ευρύτερα ενόψει του μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και της στροφής στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον και θα συμβάλει στην εδραίωση της χώρας μας ως πόλο έλξης επενδύσεων στον τομέα της πληροφορικής», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

 

Comments are closed