Επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τους πρώην Στάβλους Παπάφη

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 297/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώνεται το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης «Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου-Μυκόνου-Άνδρου-Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)».

H κατάθεση του Συγκεντρωτικού-Συνοπτικού Πρακτικού και των πέντε (5) επιμέρους Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού έγινε στις 14-05-2019 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1650/28-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συμμετείχαν οι εξής αρχιτέκτονες μηχανικοί:

  1. Αμαλία Κωτσάκη, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ, Πρόεδρος της Επιτροπής

  2. Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, αρχιτέκτων μηχ/κός, εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης

  3. Πρόδρομος Νικηφορίδης, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής «εκ προσωπικοτήτων»

  4. Νικόλαος Γιόγιας, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ

  5. Δημήτρης Γιαννίσης, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ

Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων ως προς τους όρους/απαιτήσεις του διαγωνισμού και από τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην αρχιτεκτονική μελέτη των  Ειρήνη-Ελένη Μαρκαντωνάτου ΑΜ και Αριστείδη Ντάλα ΑΜ

Το συγκρότημα απαντά στα αιτήματα του διαγωνισμού με τη δημιουργία υποπεριοχών στο οικοδομικό τετράγωνο έχοντας ως κριτήριο τη λειτουργική διαφοροποίησή τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αστικού συνόλου κλίμακας «γειτονιάς». Οι ζητούμενες λειτουργίες – χρήσεις αναπτύσσονται 8 σε ανεξάρτητους διακριτούς κτιριακούς τύπους που συγκροτούν μια ‘αστική γειτονιά’. Τα κτήρια εντάσσονται στο πολεοδομικό περιβάλλον δημιουργώντας εναλλασσόμενους αστικούς δημόσιους χώρους διαφορετικής κλίμακας και ενδιαφέροντος οι οποίοι συνδιαλέγονται μεταξύ τους, ενώ τα προτεινόμενα αίθρια και περάσματα συμπληρώνουν τις ποικίλες χρήσεις. Παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα αντιμετώπιση στη διαμόρφωση των όγκων, στην σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους αλλά και στην κλίμακά τους προσαρμοσμένη στο διατιθέμενο οικόπεδο. Η κατανομή των επιμέρους ενοτήτων γίνεται με λιτές αρχιτεκτονικές χειρονομίες οι οποίες παράλληλα χαρακτηρίζονται από οικονομία κόστους για την κατασκευή τους. Η οργάνωση της κάτοψης η οποία χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και αίσθηση της αστικής κλίμακας αντιμετωπίζει απλουστευτικά την πολυπλοκότητα του σύνθετου κτηριολογικού προγράμματος ενώ τα δώματα είναι στοιχειωδώς επεξεργασμένα. Σύμφωνα με τα παραπάνω και κυρίως λόγω της αστικής της κλίμακας και της λειτουργικής επίλυσης που ευνοεί την αντιληπτικότητα των επιμέρους ενοτήτων η πρόταση απαντά με επιτυχία στην πλειονότητα των ζητουμένων και κριτηρίων του διαγωνισμού.

Το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στην μελέτη των Λεωνίδα Παπαλαμπρόπουλου ΑΜ, Γεωργίας Συριοπούλου ΑΜ, Μαρίνου Καττή ΠΜ και Μαρίας Μαγείρου ΜΜ.

Η πρόταση απαντά στα ζητούμενα του διαγωνισμού με μια πρωτότυπη πρόταση περίκλειστης αστικής δομής, που αναπτύσσεται οριζόντια δημιουργώντας εσωστρεφείς δημόσιους χώρους – πλατείες σε διαφορετικές στάθμες. Πρόκειται για ένα σχόλιο για την πόλη με ιεραρχημένη και απόλυτα κατανοητή διάταξη ομαδοποιημένων λειτουργιών εγγεγραμμένων σε ορθογωνική κάτοψη με διαφανές -διάτρητο περίβλημα. Οι αναφορές στην ρωμέίκή αγορά είναι σαφείς και ο δημόσιος χώρος σχεδιάζεται για να φιλοξενήσει τις υπαίθριες ‘Θεατρικές παραστάσεις’ της κοινωνικής ζωής και της καθημερινότητας, μέσα από ένα σύμπλεγμα ανοικτών και κλειστών χώρων σε διαφορετικές στάθμες. Η μεγάλης κλίμακας κατασκευή του διάτρητου κελύφους και οι μορφολογικές επιλογές βασισμένες στη χρήση του οπτόπλινθου και του σκυροδέματος ενισχύουν τη δυνατότητα του κτηρίου να λειτουργήσει ως τοπόσημο. Ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη προσέγγιση – χειρονομία στην πόλη που υποστηρίζει με συνέπεια ένα θεωρητικό υπόβαθρο, απαντά πειστικά σε πολλά από τα ζητούμενα του διαγωνισμού εμφανίζοντας όμως ερωτηματικά ως προς την επίλυση των λειτουργικών θεμάτων αλλά και ως προς την σχέση που αναπτύσσει με το αστικό περιβάλλον μέσω της αντιπαράθεσης του μονολιθικού όγκου που προτείνει.

Το 3ο βραβείο απονεμήθηκε στην μελέτη των Μιχαήλ Γκουτζιαμάνη ΑΜ, Ελευθερίας Διαλή ΑΜ, Αναστασίας Παπαδοπούλου ΑΜ, Φίλιππου Παπαπέτρου ΑΜ και Βενετίας Τσακαλίδου ΑΜ.

Η πρόταση απαντά στα ζητούμενα του διαγωνισμού με τη δημιουργία ενός τύπου αστικού πεζόδρομου που ορίζεται από κτήρια σημαντικής κλίμακας, πιο συγκεκριμένα δύο αυτόνομους κτηριακούς όγκους που επικοινωνούν μέσω μιας ‘αυλής’. Ο σχεδιασμός που ακολουθεί την γραμμική κίνηση -πέρασμα στο Ο.Τ. διακρίνεται από συνέπεια ως προς τους ευρύτερους στόχους της πρότασης και με την πρόβλεψη μια πλατείας η οποία ενισχύει τον δημόσιο χώρο στην περιοχή αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον. Αυτό ενισχύεται με τη σημασία που δίνεται στην προσθήκη πρασίνου και την πρόταση για τη δημιουργία ενός ‘μικρού πάρκου’ γειτονιάς. Κρίνεται θετικά η οργάνωση της συνέχειας του αστικού ιστού κυρίως για την επιλογή του μετασχηματισμού της ορθοκανονικής ρυμοτομίας της περιοχής σε τεθλασμένη. Η εν λόγω επιλογή προσφέρει εναλλαγή και ποικιλία στην εικόνα της περιοχής. Η πρόταση αναπαράγει με εύστοχο τρόπο ένα τύπο αστικού πεζόδρομου που ορίζεται από κτήρια αστικής κλίμακας. Παρά ταύτα εμφανίζει ερωτηματικά ως προς την σχέση με το αστικό περιβάλλον καθώς και ως προς την επίλυση των σύνθετων λειτουργικών απαιτήσεων του προγράμματος με εντονότερο εκείνο της αντιληπτικότητας και της διάκρισης των λειτουργικών ενοτήτων.

Κατά το άρθρο 26 της Διακήρυξηςτυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.grhttps://centre-architecture.thessaloniki.gr), δηλαδή έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ώρα 15.00.

Η ένσταση απευθύνεται στη Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην οδό Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ως ημερομηνία και ώρα κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία και ώρα του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δείτε το έγγραφο της επικύρωσης, τα βραβεία και τις εύφημους μνείες του διαγωνισμού ΕΔΩ

Comments are closed